همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

کیفری
دسته بندی حقوق
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری 11021

کاربر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………

الف) جنایات علیه بشریت……………………………………………………………………………………………………

ب) سؤالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………

ج) فرضیه‌‌های تحقق ………………………………………………………………………………………………………….

د) روش و نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..

و) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت …………………………………………………….

الف) در صلح بین المللی…………………………………………………………………………………………………….

ب) در سطح داخلی ……………………………………………………………………………………………………………

1) محاكمات ………………………………………………………………………………………………………………………

2) قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………………………..

3) رویه قضایی …………………………………………………………………………………………………………………..

4) نوشته‌های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………..

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان كیفیر بین المللی……………………………………………

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..

د) تكمیلی بودن صلاحیت دیوان كیفری بین المللی نست به محاكم ملی …………………..

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت…………………………………………………..

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی………………………………………………………………………………………

ب) عنصر سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی………………………………………………………………………

1) واژه هر ………………………………………………………………………………………………………………………….

2) واژه غیر نظامیان………………………………………………………………………………………………………….

3) واژه جمعیت………………………………………………………………………………………………………………….

4) واژه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………..

د) عنصر تبعیض آمیز بودن………………………………………………………………………………………………..

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)………………………………………………………………………………………

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان كیفری

بین المللی …………………………………………………………………………………………………………………………..

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد………………………………………………………………………

1- قتل…………………………………………………………………………………………………………………………………

2- قلع و قمع……………………………………………………………………………………………………………………..

3- شكنجه…………………………………………………………………………………………………………………………..

4- آزاو اذیت……………………………………………………………………………………………………………………….

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد………………………………………………………………………………………………….

1- به بردگی گرفتن……………………………………………………………………………………………………………

2- تبعید یا كوچ اجباری جمعیت…………………………………………………………………………………….

3- حبس كردن …………………………………………………………………………………………………………………

4- تعرضات جنسی…………………………………………………………………………………………………………….

5- ناپدید كردن اجباری اشخاص………………………………………………………………………………………

6- جنایت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………

ج) سایر اعمال ضد بشری ………………………………………………………………………………………………….

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره………………………………

الف) ماهیت قواعد آمره……………………………………………………………………………………………………….

ب) محكومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره………………………………………………….

نتیجه‌گیری كلی …………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه

الف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. كنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می كنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهانی دوم است كه افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاكمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت كه در این اساسنامه آمده است هر یك از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی كه در چارچوب یك حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتكاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه كن كردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا كوچ اجباری یك جمعیت

هـ) حبس كردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی كه برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شكنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم كردن اجباری، یا هر شكل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر كه به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید كردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ك) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر كه عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

1- آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟

2- آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاك لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟

3- آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟

4- ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

1- جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.

2- انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاك لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.

3- طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.

4- طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.

5- جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش كتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان …
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/726‎Cached
Similarبررسی اين که چه جنایاتی در دیوان کيفری بین المللی مورد رسيدگی قرار می گيرد
بحث صلاحيت ذاتی ديوان را مطرح می کند به عبارت ديگر بحث صلاحيت ذاتی، در واقع،
تعیین جنایاتی است که دي<ان کيفری بین المللی برای رسيدگی به آنها صالح می
باشد.تعيين دقيق جنایات از جمله تعریف و عوامل موثر در تحقيق آنها نه فقط کار را
برای …
جنایت علیه بشریت و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ( ICC)
opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1083093‎Cachedعنوان و نام پديدآور, : جنایت علیه بشریت و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (
ICC) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مهرشاد شبابی ؛ استاد راهنما اردشیر امیر ارجمند ؛ استاد
مشاور … تجاوز جنسی و آزار مداوم هر گروه یا مجموعهای متفقین ناپدید کردن اجباری
اشخاص ، جنایت تبعیض نژادی و اعمال غیرانسانی مثابه دیگر است مورد بررسی و تجزه
و تحلیل …
روش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین …
www.mehrthesis.ir/…/روش-تحقیق-بررسی-جنایت-علیه-بشریت-در-اساسنامه-دیوان-کیفری-بین-المللی‎Cachedروش تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
پیشگفتار در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام
الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری
بین المللی بود، اساسنامه دادگاه.
جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری – پايگاه حقوقی ویج ایران
www.vijiran.com/جنایات-علیه-بشریت-در-حقوق-بین-الملل-کیف/‎Cached11 جولای 2012 … در زمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهمترین جدید ترین
آنها اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می
کنیم . مقدمه : حقوق بین المللی یکی ازگرایش های حقوق کیفری و جرم شناسی و حقوق
بین المللی می باشد که به بررسی جرایم بین المللی ، عناصر آنها …
مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-جنايت-عليه-بشريت-در-اساسنا/‎Cached
Similarمقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مربوطه به
صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰ صفحه است . بلافاصله بعد از
پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان
کیفری بین المللی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز
ارسال می …
دانلود مقاله بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين …
mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسي-جنايت-عليه-بشريت-در.htm‎Cached
Similarماده ۷ اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف
مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در
اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون
جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.[۱].
بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري
khankeshizadeh.blogfa.com/post-31.aspx‎Cached
Similarسيرتاريخي تشكيل ديوان كيفري بين المللي: ديوان بين المللي كيفري (ICC)
بعنوان اولين دادگاه دائمي بين المللي در سال 1998 بمنظور رسيدگي به جنايات بين
المللي ارتكابي تشكيل گرديد. در حقيقت تشكيل ديوان بين المللي كيفري محصول
تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز گردید. اولين گام در جهت محاكمه و مجازات
جنايتكاران …
مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
bankmaghaleh.ir/مقاله-بررسی-جنايت-عليه-بشريت-در-اساسنا/‎Cached
Similarدر مبحث اول تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم
اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در
تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت
را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث
پنحم هم …
مقالات دانشجویی – جرایم علیه بشریت
maghallat.blogfa.com/category/3‎Cached
Similarفصل دوم:دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه بشریت. ·
جنایات نسل کشی. · جنایات علیه بشریت. · جنایات جنگی. · جنایات تجاوز ….. است
دچار ركود و انسداد شود مثلا اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي در سال ۱۹۵۴ تهيه شد اما
به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل
متحد با …
«بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت» در اساسنامه دیوان …
www.noormags.ir/…/«بررسی-جنایت-نسل-کشی-و-جنایات-بر-ضد-بشریت»-در-اساسنامه–دیوان-کیفری-بین-المللی‎Similarابراهیم بیگ زاده ; مجله: تحقیقات حقوقی ; زمستان 1376 تا تابستان 1377 – شماره 21
و 22 ;
[PDF] ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﻤ
journals.police.ir/…/af2fc103805e5e56747b0a75229df2098ab333ba.pdf‎Cached
Similarﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اداﻣﻪ ارﮐﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را در دو. ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي و ﻋﻨﺼﺮ رواﻧﯽ در روﯾﻪ
ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رواﻧﺪا و ﯾﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد . ﮔﻔﺘﺎر اول. :
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدي. اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮ. ﻢاﯾ. ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ. آن اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ. از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده. 5. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﯾﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺎده. 3. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه رواﻧﺪا
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ.
بررسی عنصر معنوی در دیوان کیفری بین المللی – مطالب و نوشته های …
poorsaadat.persianblog.ir/post/13‎Cached
Similar20 ژوئن 2012 … فهرست مقدمه 1- کلیات 1-1- تاریخچه 1-2- تعاریف 1-2-1- تعریف عنصر معنوی 2-
عنصر روانی در اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل 2-1- نسل کشی یا نسل زدایی یا
کشتار جمعی 2-2- جنایت علیه بشریت 2-3 – جنایت جنگی 2-4- تجاوز نتیجه ترجمه
منابع وماخذ مقدمه بعد از جنگ جهانی دوم و ارتکاب وحشیانه ترین جنایات علیه …
وکالت آنلاین – جنایت علیه بشریت
www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=9687‎Cached
Similarلغات کلیدی: جنایات علیه بشریت ، دادگاه نورنبرگ، اساس نامه دیوان دادگستری بین
المللی کیفری …. جرایم علیه بشریت مذکور در ماده (C) 6 منشور لندن که به تشکیل
محکمه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم منجر گشت مورد
بررسی قرار گرفته ….. جنایات بر علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی[9].
نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در یمن توسط عربستان؛ ابعاد حقوقی و …
tabyincenter.ir/…/نسل‌کشی-و-جنایت-علیه-بشریت-در-یمن-توسط/‎Cachedبا وجود این پیشینه نظری، اما، دیوان کیفری بین المللی نخستین نهاد حقوقی
تخصصی برای بررسی جنایت ژنوساید و البته جنایاتی نظیر جنایت علیه بشریت،
جنایت جنگی و تجاوز است. درباره اهمیت توجه به نسل کشی یا ژنوساید ذکر همین نکته
کافی است که در اساسنامه رم، جرم ژنوساید به عنوان نخستین جرم مطرح شده و تنها موردی
است که …
بررسی رکن معنوی جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/667098‎Cached
Similarیکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز،
که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب
با عنصر مادی برای تشکیل … در این پژوهش رکن معنوی چهار جرم بزرگ دنیا یعنی نسل
کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و تجاوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق …
qjpl.atu.ac.ir/article_2599.html‎Cachedبنابراین، با توجه به تجربه بین المللی در دو دادگاه موقت بین المللی برای
یوگسلاوی سابق و رواندا که به جلوه هایی از این جنایت رسیدگی کرده اند، بررسی امکان
طرح مواردی … اساسنامه. دادگاه موقت برای یوگسلاوی هم این ملاحظات را در مورد جرم آزار و
اذیت ک ه یکی از. جرایم علیه بشریت است ، لازم می دانست . اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی …
جنایات جنگی war crimes | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
pajoohe.ir/جنایات-جنگی–war-crimes__a-43632.aspx‎Cached
Similar15 نوامبر 2014 … جنايات جنگي، نقض حقوق بشردوستانه، درگيري مسلحانه، جرائم مشمول صلاحيت جهاني
، مخاصمات بين المللي، مخاصمات داخلي نویسنده : ضحي سوادكوهي فر ج.
دیوان بین‌المللی کیفری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/دیوان_بین‌المللی_کیفری‎Cached
Similarدیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار
ICC) اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه
بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی(اساسنامه دیوان سه جرم ابتدایی را
تصریح نموده است اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده است) است که مقر آن
در لاهه، هلند …
دیوان بین المللی کیفری – سفارت جمهوری اسلامی ایران – لاهه – وزارت امور …
thehague.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=158&pageid=25887‎Cached
Similarديوان بین المللی کيفری. نام انگليسي: International Criminal Court (ICC). سال
تاسيس:2002 وضعيت حقوقي: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی براي رسيدگي
به جنايات بين المللي وضعيت جمهوري اسلامي ايران : امضاء‌ اساسنامه ديوان صلاحيت
موضوعي: جنايات عليه بشريت، جنايت نسل كشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز
صلاحيت …
آشنایی با دیوان کیفری بین المللی برای جنایات جنگی
ir-swastika.persianblog.ir/page/11‎Cached
Similarمقر آن نیز شهر "لاهه" هلند است.همکنون 104 کشور از مجموع 192 کشور جهان با تصویب
اساسنامه به آن ملحق شده اند. دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به چهار دسته
از جنایتها را دارد.این جنایتها عبارتند از:نسل کشی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی
و جنایت تجاوز.در اساسنامه دیوان هر یک از جنایتها تعریف و از هم تفکیک شده اند.
دیوان کیفری بین‌المللی
www.did.ir/search/result.aspx?field1…دیوان+کیفری+بین‌المللی‎Cached
Similarدیوان کیفری بین‌المللی وسیله‌ای است که بشر پس از تلاش زیاد بدان دست یافته و
ممکن است برای همیشه به معضل بی‌کیفر ماندن جنایتکاران پایان دهد. بسیاری از قواعد
مندرج در اساسنامه این دیوان به‌ویژه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دیوان یعنی قواعد
مربوط به جنایات واقع در صلاحیت این نهاد دیگر جنبه قراردادی ندارد و برای دولت‌های
عضو و …
بررسی اصول حاکم بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ( صلاحیت …
constitutional.blog.ir/1387/02/09-1‎Cached
Similar1- صلاحیت موضوعی(Material Jurisdiction) یا ذاتی(Inherent Jurisdiction) صلاحیت
دیوان کیفری بین المللی منحصر است به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه
بین المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف جنایت نسل کشی ب ـ‌جنایات علیه بشریت ج جنایت جنگی جنایات تجاوز.
[PDF] نگاه حقوق جزاي بين الملل به شکنجه*1
journals.miu.ac.ir/…/1e56fd99f6f650108bb89c06006fc97d6c46d063.pdf‎Cached
Similarاساسنامه ديوان بین المللي كیفري 1998. در اساســنامه ديــوان بيــن المللــي كيفــري
شــكنجه را در دو مــاده آورده اســت. در مــاده 7. پاراگــراف1 بنــد»و« در زمــره جرايــم عليــه
بشــريت قــرار داده و در مــاده 8 پاراگــراف 2 بنــد الــف. شــماره 2 و بنــد ج شــماره 1 در
زمــره جنايــات جنگــي بــه حســاب آورده اســت. »مـاده 7. جنايت هـاي عليـه بشـريت:1.
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران
www.icicl.org/print.asp?id=33‎Cached
Similarتاسیس دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات افرادی که مرتکب
نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در خلال جنگ جهانی دوم در یوگسلاوی
سابق، … تاسیس دیوان کیفری بین المللی در راستای برجسته سازی نقش افراد و
قربانیان نقطه عطفی محسوب می شود و مقررات اساسنامه رم وضعیت تازه ای در ارتباط با
نقش …
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران – تحول مفهومی جرایم جنگی از زمان …
www.icicl.org/details.asp?id=264‎Cached
Similar9 ژوئن 2015 … در اساسنامه دادگاه نورنبرگ در ماده 5 صلاحیت دیوان را بیان کرده است و در بند (ب) جرایم
جنگی قراردادی را آورده است که دادگاه نسبت به آنها صلاحیت دارد. این بند جرایم جنگی
….. جرایم بیان شده در این بند، همگی برای اولین بار در ماده 7 اساس نامه دیوان کیفری
بینالمللی به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته شده است. به جز جرم …
بررسی ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی – وکیل پایه یک
fastdelivbery7viagra.blogsky.com/…/بررسی-ماده-7-اساسنامه-دیوان-کیفری-بین-المللی‎Cached11 مه 2017 … بررسی ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی … در ماده 7 اساسنامه ، جرائم علیه
بشریت اینگونه تعریف شده است، … نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا
علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت
دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
[PDF] ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎوز در ﭘﺮﺗﻮي ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي – فصلنامه راهبرد
rahbord.csr.ir/WebUsers/rahbord/…/13940916124355000444-F.pdf‎Cached
Similarاﺻﻼح. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣـﻮرد ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﺗﺠـﺎوز ﺷـﺪﻧﺪ . ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺼـﻮب. اﺟـﻼس ﮐﺎﻣﭙـﺎﻻ.
در. ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺎوز، داراي دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ. : ﻣﺎده. 8. ﻣﮑﺮر. (. ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﺗﺠـﺎوز. و)
…. ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﻋﻠﯿـﻪ ﺑﺸـﺮﯾﺖ و. ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ . ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻪ ﺟﻨﺎﯾـﺖ. ﻣﺰﺑﻮر. ،. ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ. ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺤـﺖ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺑـﺎﻟﻘﻮه. دﯾـﻮان ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓــﺖ و ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ دﯾــﻮان ﺑــﺮ اﯾــﻦ. ﺟﻨﺎﯾــﺖ.
Fars News Agency : بررسی حقوقی جرایم جنگی ائتلاف سعودی در یمن
www.farsnews.com/printable.php?nn=13950227001626‎Cached17 مه 2016 … جرایم علیه بشریت نیز که در ماده 7 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری عنوان شده
است به اذعان مراجع حقوقی بین المللی محقق شده است. بر اساس آمار، بیش از 85٪ ملت
یمن به کمک های بشر دوستانه نیازمند می باشند.با وجود شرایط سخت معیشتی و کمبود
دارو و امکانات پزشکی و بحرانی شدن اوضاع بهداشتی، پیش بینی می …
جرم انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
www.ensani.ir/fa/content/304801/default.aspx‎Cached
Similarاز این رو، با جرم انگاری وسیع این جنایت با عناوین جرایم علیه بشریت و جنایت های
جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جامعه بشری، قدم های بزرگی را برای
جلوگیری از تکرار چنین حوادثی می توان برداشت. در این مقاله به بررسی مصادیقی از
خشونت جنسی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم انگاری شده است، خواهیم
پرداخت.
بررسی حقوقی جرایم جنگی ائتلاف سعودی در یمن – انجمن حقوق بین الملل
www.iail.ir/بررسی-حقوقی-جرایم-جنگی-ائتلاف-سعودی-در/‎Cached13 آگوست 2016 … ج. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری: در مواد ۷ و ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،
مصادیق جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی مشخص و احصاء شده است و بر اساس ماده ۵،
صلاحیت دیوان در رسیدگی به آنها محرز شده است. بر اساس مبانی و مصادیق مذکور در
اساسنامه, ائتلاف سعودی در یمن مرتکب جرایم جنگی شده اند. لذا دیوان می …
ده‌سالگی دیوان بین‌المللی کیفری و یک دادستان جدید – BBC Persian
www.bbc.com/persian/world/2012/06/120615_l13_icc‎Cached16 ژوئن 2012 … برای بررسی و مجازات اقدامات معطوف به نقض حقوق بشر، قوم کشی و جنایات جنگی
دیوان بین‌المللی کیفری مهم‌ترین نهاد به شمار ‌می‌رود که کارکرد آن در خدمت صلح،
پاسداشت زندگی و حرمت‌ انسان‌ها و امنیت بیشتر در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود.
اساسنامه این دیوان در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و …
جنایات داعش از منظر حقوق بین الملل – دیپلماسی ایرانی
www.irdiplomacy.ir/…/جنایات+داعش+از+منظر+حقوق+بین+الملل.html‎Cached
Similar31 ا کتبر 2016 … اقدامات این گروه در جرایم مهم وجدی بین الملل از جمله نسل زدایی، اقدام علیه بشریت
جنایات جنگی قابل تشخیص و بررسی است که در هر مورد اسناد بین المللی مشخص … در
تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ ارجاعی به وجود رابطه با مخصمات نمی دهد
و تاکید می کند جنایات علیه بشریت می تواند نه تنها در خلال جنگ که …
دیوان کیفری بین المللی و «جنایات جنگی» آمریکا
www.iribnews.ir/…/دیوان-کیفری-بین-المللی-و-جنایات-جنگی-آمریکا‎Cached
Similar16 نوامبر 2016 … بدین جهت واشنگتن در موضع‌گیری رسمی مدعی شده است که از آن‌جا که اساسنامه رم (
اساسنامه مبنای دیوان) به تصویب مقامات ذی صلاح آمریکا نرسیده است، بنابراین …
زیرا پیش از این، دیدبان حقوق بشر و دولت فلسطین علیه جنایات جنگی رژیم
صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری طرح دعوا کرده است اما تا به حال هیچ …
حقوق بين الملل 91 – الحاق ايران به ديوان کيفری بين المللی
binolmelal91.blogfa.com/post/94‎Cached
Similarاساسنامه ديوان كيفري بين المللي در حالي كه توسط كميسيون حقوق بين الملل و نهادهاي
وابسته به سازمان ملل تهيه گرديد كه جامعه جهاني دو دادگاه موقتي يوگسلاوي سابق و ….
در اين قسمت ابتدا به نگرانهاي موجود در رابطه با جنايات نسل كشي و جنايت عليه
بشريت مي پردازيم و سپس اشكالات الحاق ايران در مورد جنايات جنگي را بررسي خواهيم
كرد
ديوان بين المللي براي يوگسلاوي سابق – Ghavanin.com : Iran Law …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1122‎Cached
Similarوي متهم به ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در زمان فرماندهي اش براردوگاه
دهشت آور سوسيكا است . اين اردوگاه توسط صرب هاي بوسنيايي در آوريل 1992 پس از
تصرف شهر ولاسنيكا در بوسني تأسيس شد . در مقاله اي كه از نظرتان مي گذرد
كريستوفر گرين وود به بررسي مباني حقوقي ديوان كيفري بين المللي مورد اشاره
پرداخته است …
[PDF] صالحیت دیوان کیفری بین الملل
uctjournals.com/farsi/archive/socials/1395/spring/6.pdf‎Cached
Similar60. کشور الزم الجرا شد. صالحیت. دیوان. به موجب ماده. 5. اساسنامه، دیوان نسبت به
رسیدگی به. 4. جرم صالحیت خواهد داشت: نسل کشی )کشتار. جمعی(. 1. جرایم علیه
بشریت،. 2. جرایم جنگی،. 3. تجاوز. 4. دیوان کیفری بین المللی صالحیت خود را. »
تنها نسبت به مهم ترین. جرایم بین المللی مربوط به مجموعه جامعه بشری. « اعمال خواهد
کرد. واژه. هاي.
رسيدگي به جرايم داعش در ديوان بين المللي كيفري: موانع و راهكارها | Dr …
https://www.linkedin.com/…/رسيدگي-به-جرايم-داعش-در-ديوان-بين-المللي-كيفري-موانع-و-dehshiri‎Cached
Similar11 مه 2016 … براساس ماده 5 اساسنامه، د.ب.ک تنها نسبت به چهار جرم صلاحيت رسيدگي دارد که
عبارتند از: جنايت عليه بشريت، نسل کشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز ارضي. البته
صلاحيت ديوان در مورد جرم تجاوز ارضي در حال حاضر اعمال نمي شود و در حالت تعليق
قرار دارد. اگر اعمالي همچون قتل، قلع و قمع کردن، شکنجه، جابجايي اجباري …
دیوان كیفری بین المللی ؛ پایان یلدای مصونیت بی کیفرمانی ( قسمت …
https://ius.center/fa/a/1021/‎Cachedدرحال حاضر ژنوسید،‌جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در صلاحیت دیوان است و اینها در
خصوص سه دیوان بین المللی دیگر (در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و سیرالئون) هم به
…. 4- بیگ زاده، ابراهیم ،«بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت» در
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،زمستان 1376 تا تابستان

دانشکده روابط بین الملل – بررسي رابطه ديوان كيفري بين المللي و …
www.sir.ac.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=598‎Cached5002 حکم بازداشت البشیر رئیس جمهور سودان را به دلیل مشارکت و معاونت وی در
جنایات علیه بشریت، نسل کشی. و جنایات جنگی در … با وجود تأیید صریح دیوان
کیفری بین المللی بر نقش آفرینی البشیر، اکنون جامعه بین المللی گرفتار
تردید و مجادله بر … اختیار خود در ماده 31 اساسنامه رم، برای مدتی خواهان تعلیق پیگرد
البشیر شود.
[PDF] ﮐﺸﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ – پژوهش ملل
https://www.rnmagz.com/images/PDF22/Pajooheshe-Mellal-22-6.pdf‎Cached14 ا کتبر 2017 … ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ در ﺳﺎل. 1998. ، ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﯾﻮﺍن ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ. -. ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺍز ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ. ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ و ﺟـﺮم. ﺗﺠﺎوز در ﺍﯾﻦ دﺍدﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﮔﺮدد.
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. در ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒـﻪ در ﺗـﺮوﯾـﺞ،. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧـﯽ و. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺍی ﻣﯽ. ﭘﺮدﺍزﯾﻢ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎت ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ در.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی – ياسين حسني معظم – بلاگفا
www.yassin-hassani.blogfa.com/post-38.aspx‎Cached
Similarلذا صرفا جنایات بین المللی عرفی در اساسنامه به عنوان موضوعات تحت صلاحیت دیوان
ذکر شوند و به طور کلی از جنایات با منشا قراردادی چشم پوشی شد. از میان چهار جرم در
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی یعنی جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت ،
جنایات جنگی و جنایت تجاوزدر حال حاضر دیوان فقط در مورد سه جرم اول قادر به اعمال …
بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن، از دیدگاه حقوق بین الملل
www.humanrights-iran.ir/print-53208.aspx‎Cached7 نوامبر 2016 … این مصادیق دلیلی است بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه بین
المللی توسط رژیم سعودی و ائتلاف عربی که مشمول صلاحیت کیفری دادگاه بین
المللی کیفری است؛ آنگونه که سخنگوی دیوان نیز بر آن تاکید کرده است. ب) نسل
کشی: می‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام مند بودن …
رسیدگی به جنایات داعش نزد دیوان بین‌المللی کیفری | گزارشگر حقوق …
rapporteuronline.com/…/رسیدگی-به-جنایات-داعش-نزد-دیوان-بین‌المللی-کیفری/‎Cachedوی با بیان این‌که «اقدامات داعش مربوط به حقوق کیفری اختصاصی بین‌المللی است»
گفت: اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ( ICC) به چهار جزء‌اعم از جنایات نسل کشی،
‌جنایت علیه بشریت،‌جنایت جنگی و جنایت تجاوز پرداخته که در مورد جنایت تجاوز
باید بگویم که این جنایت با اقدامات گروه داعش قابل انطباق نیست؛ زیرا تجاوز
تعریفی …
[PDF] صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای …
jlviews.ir/article-1-41-fa.pdf‎Cached
Similarﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، آن. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ،. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ
را در ﺑﺮ. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي در اﯾﻦ د … اﻟﻤﻠﻠﯽ،
. ﻗﻠﻤﺮو ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد. (. ﺑﺨﺶ دوم. ) و ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اوﻟﯿﻦ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮاي
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ اﯾﻦ دادﮔﺎه درﺑﺎره ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮاي …
باشگاه اندیشه › صلاحیت های دیوان بین المللی کیفری و جرائم مورد …
www.bashgah.net/fa/content/show/17723‎Cached
Similarطبق مواد ۶ و ۷ و ۸ اساسنامه رم، دیوان بین المللی کیفری، می تواند نسبت به جنایات
کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی برشمرده شده، به تحقیق و بررسی
و دادن حکم بپردازد با این حال به طور کلی جنایاتی چون تجاوز، تروریسم و موادمخدر مورد
توافق مجمع عمومی دیوان قرار گرفته است ولی در مورد مصادیق آن هنوز اجماعی حاصل نشده

عدالت کیفری برای قربانیان میانمار چگونه محقق می‌شود؟ | خبرگزاری ایلنا
www.ilna.ir/…بین-الملل…/534198-عدالت-کیفری-برای-قربانیان-میانمار-چگونه-محقق-می-شود‎Cached11 سپتامبر 2017 … جرم «ایذا و تعقیب» یک اقلیت مذهبی، از جمله رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت»
است که بنابر مستندات و گزارش‌های موجود، اقلیت مسلمان میانمار قربانیان آن هستند.
بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرم ایذا و تعقیب عبارت است از «نقض‌های
حقوق بنیادین یک اقلیت مذهبی که به صورت گسترده یا نظام‌مند و …
ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی
sspp.iranjournals.ir/article_3271_555.html‎Cached
Similarبا در نظر گرفتن مطالب فوق به ایرادها و ابهامهای نظری و عقیدتی و فلسفی متعددی که
در خصوص اساسنامه و دیوان کیفری بینالمللی از جانب اهل قلم و نویسندگان این حوزه ….
زیرا نسلکشی و قتل عام گستردهی انسانها یا جنایات علیه بشریت یا تجاوز یا
جنایات ضدبشری جنگی، با هیچ منطق و عقیده امکان توجیه نداشته و هماهنگ نخواهد بود،
مگر آن …
بررسی عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری | مجمع جهانی …
www.iwpeace.com/articles/14711‎Cached
Similar14 مه 2014 … این دیوان، مرجعی قضائی با آئین دادرسی معین و فرایندهای کیفری است که به چهار
دسته از جنایات (به عنوان مهمترین جنایات علیه نظم، امنیت و منافع جامعه بین المللی)
رسیدگی می کند. در واقع، طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه، صلاحیت دیوان در مورد جنایات زیر
خواهد بود: جنایت نسل کشی (The crime of Genocide)؛ جنایات علیه …
[PDF] امکان رسیدگی به جنایات داعش المللی از در دیوان کیفری بین الملل دیدگاه
fp.ipisjournals.ir/article_22254_534fa560ef7db603c782c0b95d2f1dda.pdf‎Cachedعضوریت. کشورر. هوای. غیرعضر. سرریه و یا عراق در. دیران. کیفری. بین. المللی. (د.
وقر. جرم. ترسط. اتبا. دولت. های. عضور. اساسنامه دیران. در. قلمرو. کشررهای. غیرعضر
سرریه و یا عراق . ▫. واژگان کلیدی: داعش، سرریه، عراق، دیران کیفری بین. المللی،
شررای امنیت، جنایت. های جنگی، جنایت. های علیه. بشریت، جنایت نسل زدایی،
تروریسم.
بررسی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ فعالیت‌ها و دستاوردها
fp.ipisjournals.ir/article_9347_0.html‎Cached
Similarاین مقاله بر آن است به بررسی چگونگی شکل‌گیری دادگاه بین‌المللی کیفری
یوگسلاوی سابق، ساختار و اقدامات آن با توجه به اصلاحات اساسنامه و تحولات جدید
دادگاه … بین‌المللی و مفاهیمی مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تجربه‌ای
برای تشکیل دادگاه‌های موقت کیفری دیگر و تسریع در شکل‌گیری دیوان بین‌المللی
کیفری گردید …
بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
hdsh.sellfile.ir/prod-1023108-بررسی+جنایت+علیه+بشریت+در+اساسنامه+دیوان+کیفری+بین+المللی.html‎Cachedاساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء
‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید «منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده
است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان
یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد. الف) قتل. ب)
ریشه …
اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت …
hoghoogh.com.online.fr/iraqi_statute.htm‎Cached
Similarبعد از ارايه اين تحليل و مطابقت، نتيجه چنين است كه اساسنامه دادگاه خاص عراق ثمره
متقابل حقوق بين‌المللي كيفري معاصر است. ب) اساسنامه دادگاه خاص عراق براي
رسيدگي به جنايات عليه بشريت. (5) در اين بخش به بررسي مباحث پنجگانه زير
خواهيم پرداخت: (1) پيشينه تقنيني اساسنامه دادگاه خاص عراق، (2) ساختار سازماني، (3
) تحليل …
روسیه امضای خود را از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پس می‌گیرد
https://www.radiofarda.com/a/b2…criminal…/28121667.html‎Cached16 نوامبر 2016 … بیانیه وزارت خارجه روسیه می‌افزاید: «این دیوان در طول ۱۴ سال فقط چهار حکم صادر کرده
و بیش از یک میلیارد دلار بودجه داشته است». دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲
میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دیوان نخستین نهاد قضایی
بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی …
[PDF] اصل مقاله (928 K) – پژوهش‌های حقوق تطبیقی – دانشگاه تربیت مدرس
clr.modares.ac.ir/article_17288_26746cce68bab9cc53c5581a92cdb62d.pdf‎Cachedالمللی است. این. مقاله درصدد بررسی امکان اعمال صالحیت دیوان کیفری بین. المللی و
نیز محاکم کیفری ایران. درخصوص جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق است. …..
برخالف قواعد حقوق بین. الملل، شکنجه، تجاوز جنسی، و سایر اقدامات ذکر شده در. ماده. 3.
اساسنامه. فصل تمیز جنایت علیه بشریت از سایر جنایات مشمول صالحیت. دیوان، لزوم

بررسی جنایات جنگی عربستان در یمن، از دیدگاه حقوق بین الملل …
https://ir.sputniknews.com/opinion/201611071971399/‎Cached
Similar7 نوامبر 2016 … قتل افراد غیر نظامی از جمله کودکان و زنان مهمترین اعمالی است که به وضوح به عنوان
مصداق جنایت علیه بشریت در یمن اتفاق میافتد. … همانطور که مشخص است، دولت
متجاوزو دولت مورد تجاوز واقع شده باید در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عضویت
داشته باشند تا بتوانند شکایت خود در این زمینه را در دادگاه کیفری بین …
درباره ديوان بين‌المللي كيفري بيشتر بدانيم – باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/…/درباره-ديوان-بين‌المللي-كيفري-بيشتر-بدانيم‎Cached
Similar5 دسامبر 2012 … البته تاكنون جرايم عليه بشريت در يك سند چند جانبه به طور مشخص نيامده است. با
وجود اين برخي مواد آن در اساسنامه هاي دادگاه هاي كيفري بين المللي براي يوگسلاوي
سابق و رواندا ديده مي شود. (‌به ترتيب در مواد ۳ و ۵ اساس نامه هاي مذكور) همچنين در
اساسنامه ديوان اختصاصي سيرالئون جنايت عليه بشريت مد نظر قرار گرفته …
[DOC] چکیده: در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی …
mirjoud.persiangig.com/…/کشورهای%20اسلامی%20و%20دیوان%20کیفری%20بین%20المللی…‎Cached
Similarبا پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی كیفری (اساسنامه رم) در 23
فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان کیفریبین المللی»
از … دیوان اكنون در مورد سه جرم «جنایات جنگی»، «جنایات علیه بشریت» و «نسل زدایی
» (genocide) صلاحیت رسیدگی دارد كه همه این جرائم در اساسنامه تعریف شده و سپس …
تحقیق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری | لیون دانلود
liondl.ir/html/35707‎Cached29 مه 2017 … بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی فهرست مطالب
چکیده مقدمه الف) جنایات علیه بشریت ب) سؤالات اصلی تحقیق ج) فرضیه های تحقیق
فصل اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت گفتار اول: تحول تاریخی مفهوم
جرائم علیه بشریت بند اول: در سطح بین المللی بند دوم: در سطح داخلی الف: …
کاوه آهنگر – صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی (ICC)
hadianalireza.blogfa.com/post-54.aspx‎Cached
Similarبررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به
طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص (آن گونه که در دیوان های کیفری بین المللی
برای … عنصر مادی جنایت علیه بشریت، بر اساس ماده 7 اساسنامه ی دیوان، عبارت است
از یکی از اعمال زیر: قتل، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری …
حقوق تا حقوق – حقوق بین الملل
www.edalatara.blogfa.com/cat-11.aspx‎Cached
Similarديوان بین المللی کيفری نام انگليسي: International Criminal Court (ICC) سال
تاسيس:2002 وضعيت حقوقي: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی براي رسيدگي
به جنايات بين المللي وضعيت جمهوري اسلامي ايران : امضاء‌ اساسنامه ديوان صلاحيت
موضوعي: جنايات عليه بشريت، جنايت نسل كشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز صلاحيت

طرح دعوای بین المللی علیه داعش در ICC – شیعه نیوز
www.shia-news.com/fa/…/طرح-دعوای-بین-المللی-علیه-داعش-در-icc‎Cached
Similar2 مارس 2016 … براساس ماده 5 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به چهار جرم صلاحیت
رسیدگی دارد که عبارتند از: جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جرم
تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر اعمال نمی‌شود و
در حالت تعلیق قرار دارد. صلاحیت جغرافیایی دادگاه محدود به کشور‌هایی …
[PDF] بررسی تطبیقی جرم انگاری حاملگی اجباری در دادگاه یوگسالوی، رواندا …
https://jcl.ut.ac.ir/article_36315_1bbae37078347fae54841ddb598da8a4.pdf‎Cached
Similarجنایت جنگی، جنایت ضدبشــریت، جنسیت، حاملگی اجباری، دیوان بین المللی
کیفری،. قومیت، مذهب، ملیت، … گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار
گرفتن در کنار دیگر جرم های خشونت جنسی،. تنها جرمی است که ….. را به طور ویژه با
عنوان »تجاوز و خشــونت علیه اصول اساســی حقوق بشــر بین المللی و . عاوه بر آن،
حاملگی …
دیوان کیفری بین المللی چیست؟ | Euronews
fa.euronews.com/2012/01/27/iran-human-rights-icc‎Similar27 ژانويه 2012 … دیوان کیفری بین المللی نخستین مرجع قضایی دایمی بین المللی برای رسیدگی به
جنایات مهم است. اندیشه تشکیل این دیوان به سال های پس از جنگ جهانی … جرایم ضد
بشریت: اساسنامه رم ارتکاب هریک از ده عمل زیر علیه جمعیت غیرنظامی را جنایت علیه
بشریت می داند. پیش از معرفی این جرایم این نکته قابل ذکر است که …
انواع جنایات بین المللی – وبلاگ تخصصی حقوق بین الملل عمومی …
www.iraninternationallaw.loxblog.com/…/انواع%20جنایات%20بین%20المللی.htm‎Cached
Similarدیوان کیفری بین المللی (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را
دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . … برای تدوین پیش
نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان « مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح
و امنیت بشری » و دیگری درخصوص اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری بودند .
جنایات جنگی گروه داعش از دیدگاه حقوق بین الملل
www.iirjournal.ir/…/999-جنایات-جنگی-گروه-داعش-از-دیدگاه-حقوق-بین-الملل.html‎Cached
Similar30 ا کتبر 2016 … اقدامات این گروه در جرایم مهم وجدی بین الملل از جمله نسل زدایی، اقدام علیه بشریت
جنایات جنگی قابل تشخیص و بررسی است. … در تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی هیچ ارجاعی به وجود رابطه با مخصمات نمی دهد وتاکید میکند که جنایات علیه
بشریت میتواند نه تنها در خلال جنگ که همچنین در خلال صلح ونزاع داخلی هم …
[PDF] بررسی انواع جنایتهای بشری دردیوان دادگستری بین المللی – سیویلیکا
www.civilica.com/PdfExport-ACHCONF01_018=بررسی-انواع-جنایتهای-بشری-دردیوان-دادگستری-بین-المللی.pdf‎Cached
Similarﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺩﺭﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ
ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ … ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺩﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻮﺭﻣﺒﺮﮒ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ. ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. … ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ
ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ. ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻥ ﺭﺍﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻥ ﺩﺭﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦ …
پایان نامه با موضوع:بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و …
asre-jadid.ir/پایان-نامه-با-موضوعبررسی-نقش-تصمیمات-ش/‎Cachedعنوان : بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی
کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی) … 1-8 -2 -2جرایم علیه
بشریت و ارتباط آن با برخورد مسلحانه. 23 … 3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با
محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی.. 71.
جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی گروه داعش در عراق و سوریه
www.khabaronline.ir/detail/500309/World/middle-east‎Cached
Similar17 ژانويه 2016 … بررسی تمامی جنایات گروه داعش(دولت اسلامی) در این مقال نمی گنجد. ناگزیر نمونه هایی
از مصادیق جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی طبق مفاهیم اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی در اعمال گروه داعش بررسی می گردد . به موجب مادۀ 7 اساسنامه دیوان کیفری
بین الملل منظور از جنایات علیه بشریت هر یک از اعمال مشروحۀ زیر …
ابعاد حقوقی جنایات آل سعود در یمن | کافه حقوق
cafehoghough.com/78601/ابعاد-حقوقی-جنایات-آل-سعود-در-یمن/‎Cached19 ژانويه 2017 … نکته دوم این که به فرض احراز عنوان مجرمانه خاص چه راه هایی برای پیگرد مساله در
محاکم داخلی کشورها یا محاکم بین المللی وجود دارد. در مورد موضوع اول، تردیدی وجود ندارد
که آنچه رژیم سعودی در یمن انجام می دهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می شود. از یک سو،
اعمال جنایت علیه بشریت است که با توجه به گستردگی اش بدون …
جرایم جرم انگاری شده بین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
internationallawiran.blogfa.com/post-24.aspx‎Cachedحقوق بین الملل – جرایم جرم انگاری شده بین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی – مباحث تخصصی و علمی حقوق بین الملل. … در اين نوشتار به بررسی جنایات
بین‌المللی می‌پردازد که مطابق حقوق بین‌الملل، جرم‌انگاری شده است. برای شناخت این …
جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت علیه صلح و جنایت تجاوز. باید اشاره
کنیم …
متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم – Iran Human Rights …
www.iranhrdc.org/persian/permalink/3503.html‎Cached
Similarصلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوی و قوانین حاکم. ماده 5. جرایمی که در قلمرو قضایی
دادگاه می‌باشند. ماده 6. نسل کشی. ماده 7. جنایت علیه بشریت. ماده 8. جنایات جنگی. ماده 9
. …. مرور و بررسی اساسنامه. ماده 124. … با تاکید بر اینکه دادگاه جنایی بین المللی
تشکیل شده بر اساس این قانون، مکمل صلاحیت قضایی کیفری ملی خواهد بود،.
آثار پيوستن يا نپيوستن به ديوان بين‌المللي كيفري – روزنامه اطلاعات
www.ettelaat.com/etiran/?p=111078‎Cached
Similar6 آوريل 2015 … با نگاه به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در همان ابتدای امر مزایا و ضروریت‌های
الحاق به این دیوان مشخص خواهد شد. … آنست که در خصوص جنایت علیه بشریت یعنی
آنچه مورد نظر دیوان هم هست تجهیز می‌شویم و بسیاری از معیارها و ملاک‌هایی که در قوانین
جزایی مورد توجه قرار نگرفته‌اند به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی …
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری – عدل گیلان
adlgilan.com/rules.aspx?…بین+الملل…اساسنامه+دیوان+بین+المللی+کیفری‎Cachedمادة 5 – جرائم داخل در صلاحيت ديوان. صلاحيت ديوان منحصر است به مهم ترين جرائمي كه
ماية نگراني جامعة بين المللي است. ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير
صلاحيت رسيدگي دارد : جنايت نسل كشي. جنايات ضد بشريت. جنايات جنگي. جنايت
تجاوز. ديوان زماني در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد 121 و 123

[PDF] ﺑﺮ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
psq1.kiau.ac.ir/archive/18/4.pdf‎Cached
Similarاﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﯾﻮان ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮي. در
ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن. دﯾﻮان ﺑﯿﻦ.
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﻔﺮي، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ رﻫﺒﺮان، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ. ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﺗﺠﺎوز . ﻣ.
ﻘﺪﻣﻪ. ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺟﻮاﻣﻊ. ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘ. ﻪ اﺳـﺖ و ﻣﻌـﻀﻞ ﺑﺰرﮔـﯽ را.
مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی 4 – مجله حقوق عمومی – شهر دانش
droitpublic.sdil.ac.ir/newindex.aspx?pid=99&ArticleID…title…‎Cached
Similar6 ژانويه 2016 … دیوان کیفری بین المللی، سیاست تقنینی، خشونت جنسی، جرم انگاری، جنایت علیه
بشریت، جنایت جنگی. … بررسی تحلیلی اساسنامه ها و رویه قضایی محاکم کیفری
بین المللی، نشان می دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله
: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه های …
دیوان کیفری بین‌المللی چه می‌کند؟ – Pars TV
parstv.tv/دیوان-کیفری-بین‌المللی-چه-می‌کند؟/‎Cached28 نوامبر 2017 … دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اخیرا خواستار مجوز برای بررسی جرایم احتمالی
جنگی و ضدبشریت در افغانستان شده است. اگر برای … این دیوان که نخستین دادگاه
دائمی بین‌المللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین
جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.
آستانه ی شدت در تحقیقات دیوان کیفری بین المللی ؛ در سی از تصمیم …
www.internationallaw.ir/index.php?option=com…id…‎SimilarThis site may harm your computer.
17 آوريل 2016 … [1]نویسنده: مارگارت دی گاز من[2] ترجمه : فرخ زاد جهانی[3] مقدمه: ماده 17 اساسنامه دیوان
کیفری بین المللی مربوط به عدم قابلیت پذیرش موضوع در دیوان است. … همچنین ، این
رویکرد،( تعیین آستانه پایین شدت)،همه جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت و نسل
کشی را در محدوده وظایف دیوان قرار داده و توانایی دیوان را در پیشگیری …
کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی | دکتر سید مرتضی میرجود
mirjoud.ir/?p=211‎Cached
Similar27 دسامبر 2014 … تا نوامبر ۲۰۰۵، یکصد کشور با امضا و تصویب «اساسنامه رم» به روند پایان دادن به «
یلدای بلند مصونیت» پیوسته اند. دیوان اکنون در مورد سه جرم «جنایات جنگی»، «
جنایات علیه بشریت» و «نسل زدایی» (genocide) صلاحیت رسیدگی دارد که همه این
جرائم در اساسنامه تعریف شده و سپس «عناصر جرائم» (elements of …
حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی – وکیل
www.vakil360.com/…/حق-دفاع-متهم-در-اساسنامه-دادگاه-كیفری-بین-المللی‎Cached
Similar3 آگوست 2013 … این حق در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و حقوقی از
جمله فرض بیگناهی (اصل برائت)، حق سكوت، حق داشتن وكیل مدافع، ….. به ماده 20
اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی كه مقرر نموده:« كسی كه برای ارتكاب عملی كه موجب
مواد ششم (نسل كشی)،‌هفتم(جنایات علیه بشریت)وهشتم(جنایات جنگی) جرم …
بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین …
https://www.hoghooghdanan.com/…/2559-1390-10-04-05-03-54.html‎Cachedجنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به
سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است. اصطلاح Genocide ….
ماده 2کنوانسیون جلوگیری ومجازات نسل کشی و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی به گروههای ملی ، قومی، نژادی یا مذهبی بعنوان گروههای تحت حمایت اشاره دارد. در
اینجا این …
روزنامه ايران86/8/10: اركان ديوان بين المللي كيفري – Magiran
www.magiran.com/npview.asp?ID=1512013‎Similar1 نوامبر 2007 … بدين منظور نشستي در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار گرديد و در آن اساسنامه
ديوان كيفري بين المللي كه به «اساسنامه رم» معروف است به امضا رسد. از مجموع ۱۶۰
كشور …. جنايت عليه بشريت- همانند نسل كشي مي تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح
واقع شود و در هر دو حالت تحت صلاحيت ديوان است. همچنين مي تواند …
دیوان کیفری بین المللی
parslawyersgroup.ir/iframe.php?id=250&name=legal‎Cached27 جولای 2017 … دیوان کیفری بین المللی، از حیث ماهوی یک «سازمان بین المللی» می باشد که
برساخته یک معاهده بین المللی یعنی «اساسنامه رم» است. … «محاکم نظامی نورمبرگ و
توکیو» نقطه آغاز نظام عدالت کیفری جهانی بودند که به تعقیب جرایم علیه صلح،
جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداختند.
دادگاه کیفری بین المللی
dadesfahan.ir/Portals/dadesfahan.ir/PaperAttch/541.htm‎Cachedدر این نوشتار سعی شده ضمن معرفی دادگاه کیفری بین المللی، تا حدودی پیرامون
اصول حاکم بر اساسنامه این دادگاه بحث گردد. … است دومین اصل اساسنامه این بود که
دادگاه بین المللی فقط به مهمترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جنایات علیه
بشریت، جرایم جنگی و تجاوز ارضی می پردازد و سومین اصل زیر بنایی اساسنامه این
است که در …
جنایت علیه بشریت – کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
www.aihrc.org.af/home/article/2086‎Cachedشکنجه به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت مشمول شق (و) بند اول ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی
دیوان بین المللی کیفری قرار می گیرد. این مقرره مبتنی بر … جرم تجاوز جنسی پس
از اینکه صریحا در قانون شماره 10 شورای کنترل مطرح شد در اساسنامه های دیوان های
بین المللی کیفری رواندا و یوگسلاوی به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار
گرفت.
ایرنا – حقوقدانان جنایات داعش از نظر حقوق بین الملل را بررسی کردند
www.irna.ir/fa/News/81690424/‎Cached
Similar22 جولای 2015 … وی اقدامات داعش را مربوط به حقوق کیفری اختصاصی بین المللی دانست و گفت: در
اساسنامه (آی سی سی) به 4 عنوان از جنایات نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت
جنگی و تجاوز پرداخته شده که به جز 3 مورد اول عنوان تجاوز با اقدام گروه داعش از نظر
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انطباق ندارد چرا که تجاوز تعریفی دارد …
کتاب «جمهوري اسلامي ايران و ديوان كيفري بين المللي
internationallaw.blogfa.com/post-674.aspx‎Cached
Similarبررسي موانع شرعي الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي دكتر حسين
مهرپور. الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي از منظر قاعده نفي سبيل دكتر سيد
مصطفي محقق داماد. همسوسازي مقررات كيفري جمهوري اسلامي ايران با اساسنامه ديوان
كيفري بين المللي دكتر همايون فلاحيان. جرم انگاري جنايات عليه بشريت در نظام
داخلي جمهوري …
دیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز
abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/863‎Cached
Similar23 جولای 2012 … در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها دربارهء تصویب اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری (ICC) ،علاوه بر مسئله تعریف "جنایت تجاوز"،در خصوص نحوه اعمال …..
متعاقب آن قوّت گرفت و مجمع عمومی،کمیسیون حقوق بین الملل را مامور بررسی آن در
جریان تدوین قانون جرایم تدوین قانون جرایم علیه صلح و امنیّت بشری بعنوان قانون …
تاملی بر اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
www.yaserziaee.blogfa.com/post-230.aspx‎Cached
Similarاجلاسی که در کنار نقاط ضعف و برخی مصوبات قابل تامل و مبهمی که داشت اما به طور
کلی در جای خود پیشرفتی در حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود. در سطور آینده
به طور خلاصه به برخی نکات مهم مطرح شده در کنفرانس ، از قبیل امکان حذف ماده 124
اساسنامه ، بررسی موضوع جنایت تجاوز و پیشنهاد اصلاحی دولت بلژیک خواهیم پرداخت.
تفسیر؛ بررسی جرایم جنگی در افغانستان – Parstoday
parstoday.com/dari/news/afghanistan-i13738‎Cachedصلاحیت دادگاه کیفری بین المللی آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است،رسیدگی
به جنایات بین المللی ، نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می
شود. جنگ آمریکا در افغانستان که از سال 2001 به بهانه دخالت برخی گروه های افغان در
حادثه یازده سپتامبر و مقابله با تروریسم آغاز شد ، در بیش از 15 سال گذشته با جرایم

مفهوم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل | انتشارات اندیشه عصر
www.andisheasr.com/2016/02/25/kill/‎Cached25 فوریه 2016 … اما اين اصطلاح در مقررات اساسنامة دادگاه به كار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به
دليل سبعيت‌هاي ارتكابي عليه يهوديان اروپا به «جنايت عليه بشريت» محكوم كرد.2 در
واقع نسل‌كشي در منشور …. تعريف ژنوسيد مندرج در مادة 2 كنوانسيون 1948، عيناً و
بدون تغيير در مادة 6 اساسنامة ديوان كيفري بين‌المللي ذكر گرديده است.
در تاريخ 25/دسامبر/2017 بدون دیدگاه برچسب ها : ،،

نوشته شده توسط zipfile

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار