همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

مقاله شهرسازی در عصر صفوی

مقاله شهرسازی در عصر صفوی

مقاله شهرسازی در عصر صفوی

مقاله شهرسازی در عصر صفوی
دسته بندی پژوهش
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله شهرسازی در عصر صفوی

فروشنده فایل

کد کاربری 27526

کاربر

بخشهایی از متن:

مقدمه:

در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک به امپراطوری شمال برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد می کند. حکومتی که صفویان در اوایل قرن دهم هجری برپا کردند یک حکومت مذهبی و بر پایه تشیع بود، این دوره نزدیک به دو قرن و اندی طول کشید. با تأسیس این حکومت مقطع جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد 0 زمانه ای که ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو پرداختند، و لذا این دوران از اهمیت خاصی برخوردار شد . با توجه به تأثیر طولانی مدت دستاورهای صفویان تا عصر حاضر، می توان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تا حدود قابل ملاحظه ای موفق بودند . در این دوره ، نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر راهها سایر گسترد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید؛ اقلیتها محل تساهل و تسامح مذهبی قرار گرفتند؛ دشمنان خارجی عقب زده شدند؛ هنرها و صنایع در حد و حجم قابل اعتنایی شکوفان گردیدند و دانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند.

اقدامات شاه عباس در امور شهرسازی

شاه عباس،در امور شهرسازی،از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و استعانت و کمک از همه ی نیروهای در اختیار و حتی نیروهایی چون ارامنه ی ثروتنمند که در اختیار هم نبودند،حاکی از آن است که وی بر بهره گیری از همه ی امکانات موجود واقف بوده است و ابدا اعتقاد به اتکای صرف بر توانایی خود نداشته است.از درایت دانشمندانی چون شیخ بهایی و فن معماران و بنّاهایی که به کار خود استاد بودند،به خوبی استفاده می کرد و به خدمات آنها ارج می نهاد.شاه عباس در داخل کشور کارهای عمرانی بسیاری انجام داد.راهی که وی در مازندران ساخت و عمارات و سراهای شاهانه ای که در فرح آباد مازندران برپا کرد،کارهایی که به آبادانی مشهد انجامید و پلهایی که بر رودخانه های ایران زد، و جهت رفاه مسافران،کاروانسراهای وسیع و محکم بنا نمود و اقداماتی که در اصفهان پایتخت حکومتش انجام داد،همه و همه باعث شده بود که از نظر مردم،شاه عباس پادشاهی قدرتمند باشد.اغلب محققان و سیاحان نیز نظر مثبتی از این پادشاه ارایه نموده اند.

منبع دارد.

مقاله در مورد شهرسازی در عصر صفوی – مگ ایران
mag-iran.com/مقاله-در-مورد-شهرسازی-در-عصر-صفوی.htm‎Cached
Similarشهرسازی در عصر صفوی. مقدمه: در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه
عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،
به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک
به امپراطوری شمال برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد
می …
ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه – پژوهش های جغرافیایی
https://jrg.ut.ac.ir/article_18208_1789.html‎Cached
Similarویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه. مقاله 5، دوره 36، شماره 0 – شماره پیاپی
1650، مهر 1378 XML اصل مقاله (354 K). نویسنده. فیروز مهجور. چکیده. دوران صفویه
بویژه عهد شاه عباس اول از لحاظ شهرسازی و توسعة شهری در ایران، دورانی طلایی بحساب
می آید. در شهرسازی آن دوران که اوج شکوفایی اش در اصفهان به ظهور می رسد، سه رابطة
انسان با …
مقاله ويژگي هاي شهرسازي دوره صفويه – نواندیشان
https://www.noandishaan.com/forums/thread74805.html‎Cached
Similar14 دسامبر 2011 … ويژگي هاي شهرسازي دوره صفويه. [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت
مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم! ببرم
بخوابانمش! لحاف را بکشم رویش! دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم! حتی برایش
لالایی بخوانم، وسط گریه هایش بگویم: غصه نخور خودم جان! درست می …
پرتال جامع علوم انسانی – صفویه
www.ensani.ir/fa/309/default.aspx‎Cached
Similarعنوان مقاله: مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی بافی، خوشنویسی و نگارگری) با
نگاهی تاریخی … عنوان مقاله: spatial structure of Tabriz in Safavid era in
comparison with itineraries and pictorial documents (تحلیل ساختار فضایی شهر
تبریز در دورة صفوی با مقایسة … حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام • صفویه •
مطالعات شهرسازی.
مقاله بررسی ویژگی های میدان در مکتب معماری و شهرسازی اسلامی دوره …
https://www.civilica.com/Paper-HIAP01-HIAP01_075=بررسی-ویژگی-های-میدان-در-مکتب-معماری-و-شهرسازی-اسلامی-دوره-صفویه،از-نقش-جهان-…‎Cachedدر تاریخ شهرسازی و معماری جهان، میدان به عنوان یکی از مهم ترین عناصر شهری می باشد.
همچون دیگر ادوار تاریخی ایران، در دوران حکومت شاهان صفوی و به ویژه شا…
[PDF] بررسی ساخت شهری اصفهان دردوره صفویه از دیدگاه مکتب آرمان گرائی …
www.sepehr.org/article_26074_172a4baa3df778df2581b36713bfc6c7.pdf‎Cachedماحصل این مقاله تأکید بر این موضوع است که اصفهان در زمان صفویه. با تلفیقی از
ایدئولوژی های زمانه، توسط شاه عباس … که نویسنده این مقاله با گردآوری. پژوهش های
مختلف در قسمت های شهرسازی، محیط زیست، مکاتب. جغرافیایی و. … قرار گرفتن
اصفهان در مرکز ایران عصر صفویه ضمن. آن که پایتخت را از حمالت مکرر عثمانیان در
امان می …
[PDF] حیات اجتماعی مجموعه شهری فرح آباد ساری در عصر صفوی )از شکل گیری …
https://nbsh.basu.ac.ir/article_447_0155a316df888faa4c608078ae996e85.pdf‎Cached
Similarاســت کــه شــهر فــرح آبــاد در طــول حیــات پویــای شــصت ســاله خــود )1021-1078. هــ.
ق(، سـه مرحلـه مهـم تکاملی در شهرسـازی را پشـت سرگذاشـته اسـت. در مراحل سـه. گانـه
یـاد شـده، تحـوالت سـاختار شـهری، تابـع عوامـل سیاسـی و اقتصـادی گوناگونـی. بـوده
کـه در مقالـه بـه تفصیـل بـه آن پرداختـه شـده اسـت. کلیدواژگان: عصر صفوی، مازندران
، …
SID.ir | تجلي عالم مثال در تزئينات معماري عصر صفوي (نمونه موردي …
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192448‎Cached
Similarعنوان مقاله: تجلي عالم مثال در تزئينات معماري عصر صفوي (نمونه موردي: مسجد امام
اصفهان). نویسندگان: پرويزي الهام*, پورمند حسنعلي. * دانشكده هنر، دانشگاه تربيت
مدرس، تهران، ايران. چکیده: فضاي حاکم بر معماري و شهرسازي صفويه فضايي شيعي –
ايراني است و انديشمندان اين دوره به وجود مستقل صورت هاي عقلي و مثل افلاطوني
معتقدند.
نقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی
journals.modares.ac.ir/article_14351.html‎Cachedنقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی. نقش جهان- مطالعات نظری و
فناوری های نوین معماری و شهرسازی. مقاله 3، دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 30-40
XML اصل مقاله (1002 K). نوع مقاله: مقاله ی تحلیلی. نویسندگان. فرزانه فرشیدنیک؛
رضا افهمی افهمی؛ مجتبی انصاری؛ لطف الله نبوی. 1دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و …
نقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی – نقش جهان
bsnt.modares.ac.ir/article_14351_0.html‎Cachedنقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی. مقاله 3، دوره 5، شماره 3،
پاییز 1394، صفحه 30-40 XML اصل مقاله (1002 K). نوع مقاله: مقاله ی تحلیلی.
نویسندگان. فرزانه فرشیدنیک؛ رضا افهمی افهمی؛ مجتبی انصاری؛ لطف الله نبوی. 1
دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. نویسنده
مسؤول.
اصفهان در دوره صفویه – shahrsaam
hamed-bayat.blogfa.com/post/9‎Cached
Similarعلما و دانشمندالن و هنرمندان را در اصفهان جمع کرد و بسیاری هم جهت کسب کمالات به
اصفهان آمدند و دارای مقالات عالی گشتند (میرسید علی جناب،1371،صص224 و 225). در
شهرهای دیگر هم شاه عباس … در مکتب شهرسازی عصر صفویه ی اصفهان،انسان به عنوان
مرکز ثقل عالم صغیر،در پی رسیدن به کمال مطلوب و عروج است.مکتب اصفهان در
شهرسازی …
تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی، نمونه موردی: مسجد امام …
www.armanshahrjournal.com/article_33206.html‎Cachedفضای حاکم بر معماری و شهرسازی صفویه فضایی شیعی- ایرانی است و اندیشمندان
این دوره به وجود مستقل صورتهای عقلی و مثل افلاطونی معتقدند. گرایش به اشراق نوری
، رویاهای مثالی، تجرد خیال و عالم ارواح و فرشتگان در تفکر اشراقی عصر صفوی،
مبانی نظری حکمت هنر اسلامی- شیعی را متحقق کرده بود. عالم مثال، قرابت نزدیکی با
عالم …
[PDF] تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی )نمونه موردی – معماری و …
www.armanshahrjournal.com/article_33206_4b6246f5cc24524f471d3887c9762417.pdf‎Cached
Similarشماره صفحه مقاله: 31-44. شهرسازی‌آرمان‌شهر. ماری‌و‌. مع. ‌پاییز‌و‌زمستان‌1391 .شماره‌9.
تاریخ دریافت: 90/5/4. تاریخ پذیرش نهایی: 91/5/25. تجلی عالم مثال درتزئینات
معماری عصر صفوی. )نمونه موردی: مسجد امام اصفهان(. **- دکتر حسنعلی پورمند*الهام
پرویزی. چکیده. فضای حاکم بر معماری و شهرسازی صفویه فضایی شیعی- ایرانی
است و …
بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد – مدرسه های دوره قاجار و …
www.armanshahrjournal.com/article_33462.html‎Cached
Similarتلفیق و ترکیب دو عملکرد مسجد و مدرسه باعث شکل گیری نوآوری ها و خلاقیت های
فضایی در معماری اینگونه بناها گشت که حتی در مدارس باشکوه صفوی نیز مشاهده نمی
گردد. این مقاله سعی بر آن دارد تا با تحقیق توصیفی – تحلیلی و با مطالعات
کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی و بررسی نوآوری ها و تغییرات موجود در طرح کلی
مسجد – مدرسه …
[PDF] بررسی آموزه های مذهب شیعه در باغ شهرهای صفوی – فصلنامه مطالعات شهر …
iic.icas.ir/image/Journal/Article/No14/1.pdf‎Cached
Similarزندگی بویژه زندگی شهری ایرانیان تأثیر گذاشت. این مقاله در بخش نخست به
بررسی باغ سازی ایرانی اسالمی در دورة. صفویّه، با تأکید بر مطالعه عناصر اصلی
سازنده و تقش آن ها در تعریف هویّت کالبدی باغ، می پردازد. در بخش دیگر، ارتباط.
شهرسازی و باغ ســازی در عصر صفوی و ظهور ایدة باغ شهر و عوامل مؤثّر در شکل گیری
آن تبیین …
تجدد و تجددستیزی در ایران: Tajadod va tajadodsetizi dar Iran – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=9647514085
Abbass Milani, عباس میلانی – ‎2017 – Literary Collections
یکی از جالب ترین مقالههای مربوط به شهرنشینی و شهرسازی این موضوع را از منظر
نظامی بررسی کرده است. آقای ماتی نه تنها از تأثیر تحولات نظامی و تسلیحاتی (و یا
به قول ایشان «انقلاب نظامی») در عصر صفویه یاد می کنند، بلکه در عین حال به مسئلهٔ
پیچیدهٔ رابطه شاهان صفوی با مسئله شهر و شهرنشینی هم عنایتی ویژه دارند. این «
انقلاب …بازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی
ammi.ir/…مقالات/مقالات…شهرسازی/گرمابه-های-ایران-در-دوره-صفوی/‎Cached
Similarاین مقاله بر آن است تا در بخش نخست،با مروری بر پیشینه تاریخی،شرایط و اوضاع
دوره صفوی را به اجمال، ترسیم نموده،و در بخش دیگر،ویژگی های کالبدی گرمابه های این
دوره …. تقریبا همه پژوهشگران متفقند که هیچ پادشاهی در ایران به اندازه شاه عباس اول
به معماری و شهرسازی علاقه مند نبوده است (رک: پوپ، بی تا، 249؛ آیت اللهی،1380،274
؛ و …
[PDF] ساختار فضایی شهر تبریز در دورة صفوی … – باغ نظر
www.bagh-sj.com/article_13678_d390c29a073099361a8c3c61254acdce.pdf‎Cachedبنا بر ادعای این مقاله در طول دورة …. از اینرو مقاله حاضر در. پی دستیابی به مهم ترین
ویژگی های ساختار فضایی تبریز. دورة صفوی از طریق پاسخگویی به این سؤال مهم
است که: چه عناصر معماری و شهری در ….. فرانز تاشنر مینیاتورهای ترسیم شده توسط
نصوح را تنها سند قابل مطالعه برای شهرسازی قرن 16 میالدی در خاور نزدیک از دیدگاه.
معماری صفویه – پارس دیسا
pars-disa.ir/معماری-صفویه/‎Cached4 ژوئن 2012 … پوپ‌ ادامه این‌ شیوه‌ را تا پایان‌ دوره صفوی‌ مى‌داند و مى‌افزاید که‌ ساختمانهای‌ بزرگ‌
معدودی‌ که‌ در دوره قاجاریه‌ ساخته‌ شده‌، فاقد هرنوع‌ امتیازی‌ است‌ . شیوه اصفهانى‌ را با
جلوه‌های‌ خاص‌ آن‌ در بارورترین‌ مقطع‌ دوران‌ صفوی‌ (عصر شاه‌ عباس‌ اول‌) مى‌توان‌ با این‌
عناصر بازشناخت‌: ۱٫ شهرسازی‌، ۲٫ ساخت‌ و سازه‌، ۳٫ آمودها (تزیینات‌ یا الحاقات‌ …
باغهای دوره صفویه : گونه ها و الگوها | روزن – مرمت و شهرسازی
rowzan.org/?p=1288‎Cachedباغهای دوره صفویه : گونه ها و الگوها. ۱۲ اسف, ۱۳۹۵ .روزن. مقالات-مرمت, مقالات-معماری.
مقاله باغهای دوره صفویه : گونه ها و الگوها. ترجمه محسن جاوری. دانلود مقاله · قبلی آب در
معماری ایرانی · بعدی دشوار های فراروی مرمتِ باغِ تاریخیِ ایرانی …
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان – نشریه علمی_پژوهشی …
mth.aui.ac.ir/article-1-192-fa.html‎Cachedپژوهش حاضر، تغییرات و ویژگی‌های تناسبات حاکم بر حیاط مساجد دوران صفویه را
بررسی می‌کند تا به این مسئله بپردازد که چه نسبت یا نسبت هایی بین اضلاع حیاط
مساجد برقرار است. مساجد دوره صفویه اصفهان ازمنظر تاریخ و حاکمیت، به سه دوره
تقسیم می‌شود. از هر دوره، سه مسجد براساس پراکندگی زمانی انتخاب و تحلیل شد. روش
تحقیق، …
[PDF] بررسی تأثیر مفهوم «درخت طوبی» در شکل‌گیری گنبدهای شاخص صفوی
jria.iust.ac.ir/article-1-108-fa.pdf‎Cached
Similarاستاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران )نویسنده مسئول(. استاد
دانشکده هنر … مورد نظر هم در میان اسناد عینی موجود در بنا مطالعه می شود و هم از بین متون
سازنده فضای فرهنگی عصر صفوی بررسی. خواهد شد. براین اساس، فرضیه این مقاله آن
است که مفهوم شیعی »درخت طوبی«، اصلی ترین مفهوم مؤثر در شکل گیری. گنبدهای …
جایگاه هویت شیعی در معماری عصر صفوی – راسخون
rasekhoon.net/article/…/جایگاه-هویت-شیعی-در-معماری-عصر-صفوی/‎Cached
Similar3 مارس 2013 … صفویه در تاریخ ایران عصر شکوفایی اعتقادات شیعی است. فلسفه و تفکر شیعی
در هنر این دوره نمود خاصی دارد و آثار مهمی را به خصوص در اصفهان، به عنوان پایتخت
اصلی صفوی بر جای گذارده است.
[PDF] معماری عصر صفوی ) کتیبه در تزیینی مضامین روی … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/tathyr-mdhhb-tshy-br-rwy-mdamyn-tzyyny-dr-mmary-sr-sfwy.pdf‎Cachedکه در حوزه تفکر شیعی بود، در هنر و آثار هنری خود منعکس کنند. کتیبه نگاری و به
خصوص. خوشنویسی از دوران اولیه اسالم در میان. مسلمانان رواج داشته است. در دوران
صفوی با توجه به ورود مذهب جدید و برای خودنمایی و. نشان دادن این مذهب، از خوشنویسی و
کتیبه نگاری بر روی معماری اعم از مذهبی و غیر مذهبی استفاده شده است. در این مقاله
سعی.
[PDF] ﻫﺎي ﺷﻬﺮي از ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻳﻠﺨﺎﻧﻲ ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﻔﻮي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻓ
hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1105_2fceb87c1de7a51d09efd82eaf0bfede.pdf‎Cached
Similar22 مه 2009 … و ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤ. ﺎﻳﺶ ﻣﻜﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن. ). اﻣﺎ اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ ﺑﻪ. زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎ، ﺳـﻮاﺑﻖ و ﺗﺠـﺎرب.
ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از. ﻣﻜﺘﺐ. اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن. ﻫﺎ در ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي. اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ. ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ. اﻧﺪ. و اﻳﻦ ﻟﺰوم ﭘﮋوﻫﺶ.
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد را. آﺷﻜﺎر ﻣﻲ. ﺳﺎزد . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ و
ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ. از دورة. اﻳﻠﺨﺎﻧﻴ. ﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﺪن اﺻﻔﻬﺎن. زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎ. ي ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در.
[PDF] دریافت فایل مقاله – MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور
journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/…/article-573-412657.pdf‎Cached«مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی بم). جمشید مهرپویا. آیت الله زادهٔ
شیرازی، باقر (به کوشش). تاریخ معماری و شهرسازی ایران / مجموعه مقالات کنگرهٔ ارگات
بام -. کرمان. تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، ج ۱. ۱۳۷۴. ۹۵۰. ج ۲، ۱۳۷۴. ۸۴۸ ص. ج ۳.
۱۳۷۵. ۹۵۹ ص. ج ۴. ۱۳۷۵. ۹۵۹ ص. بهای مجموعه ۰ ۰ ۸۵۰ ریالی. D در سرزمین پهناور ایران،
همه …
مقاله بررسی مؤلفه های حاکم در تزئینات کاشی کاری معماری عصر صفوی …
https://www.tpbin.com/article/62956‎Cachedمقاله حاضر به دو پرسش اساسی پاسخ خواهد داد: مؤلفه های حاکم در تزئینات کاشی کاری
معماری اسلامی عصر صفوی چیست؟ … معماری، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه
ای، مرمت و احیای بناهای تاریخی مهندسی شهرسازی: برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی
منطقه ای، طراحی شهری، مدیریت شهری، شهرسازی عمومی، شهرسازی اسلامی، نظریات
شهرسازی.
تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر نمونه موردی اصفهان دوره صفویه …
psboard.com/2286/نمونه-موردی-اصفهان-دوره-صفویه/‎Cached22 آگوست 2017 … در این مقاله سعی شده تاثیر فرهنگ ایرانی در زمان وبستر مکان در تجسد کالبدی-اش
یعنی اصفهان دوران صفویه (1778-1535) مورد بررسی قرار داده، و نقش عوامل … در
تحلیل مبانی طراحی شهری این دوره غالب مطالعات انجام شده، بررسی صرفاً تاثیر مذهب
بر کالبد بوده مانند نصر، اردلان و بختیار، یا ملاحظات زیباشناسانه بر …
تحليلي از فضا هاي شهري از تبريز ايلخاني تا اصفهان صفوي
www.shahrsazionline.com/…/تحليلي-از-فضا-هاي-شهري-از-تبريز-ايلخاني/‎Cachedمقاله تحليلي از فضا هاي شهري از تبريز ايلخاني تا اصفهان صفوي چكيده اين پژ وهش
درصدد پاسخ به اين سؤال است كه چه تحولاتي در فضاهاي شهري از دورة ايلخاني.
بازار در دوره صفویه – روزنامه دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/بخش-اقتصاد…/840231-بازار-در-دوره-صفویه‎Cached
Similar11 نوامبر 2014 … (شفقی،۱۳۸۵: ۱۲۳) تا عصر صفویه تنها محور شهر را بازار تعیین می‌کرد، اما از عصر
شاه عباس اول به بعد محور توسعه چهارباغ نیز که از فعالیت‌های عمرانی و شاهکارهای
شهرسازی آن دوره بوده است، به آن اضافه شد. (همان:۱۱۴) قدیمی‌ترین منبع تاریخی دوره
صفویه، قدمت بازار اصفهان را در سال ۱۰۰۰ هجری ذکر می‌کند و می‌نویسد: در …
شیوه اصفهانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/شیوه_اصفهانی‎Cached
Similarپیشنهاد شده است که مکتب شهرسازی اصفهان در این مقاله یا بخش ادغام گردد. … در باره
معماری اصفهانی ان را به دوره تقسیم کرده‌اند که دوره اول که درزمان حکومت صفویه بود را
دوره شکوفایی آن و دوره دوم را که از زمان حکوت نادر آغاز و پس از زندیه با سللسه قاجاریه
به اتمام می‌رسد که این دوره را دوره انحطاط معماری صفویه می‌دانند که ورود معماری اروپایی

خلاقیت در معماری با الهام از حکمت متعالیه – حکمت معاصر
wisdom.ihcs.ac.ir/article_2508.html‎Cachedچکیده این جستار ذیل پرسش از مفهوم خلاقیت در معماری به بررسی مفهوم خلاقیت انسان
و خلاقیت هنری در حکمت متعالیه پرداخته‌ است. در این راستا، بحث خلافت الهی انسان،
وجود ذهنی، تعریف صدرایی از نفس انسان، تناظر مراتب ادراکی او با مراتب عالم،
نظریه‌‌‌های ادارکی انسان و جایگاه و نقش عقل و خیال، و مبحث کشف و الهام بررسی
گردیدند.
تحول خلاقانه در طراحی محورهای شاخص شهری عصر صفویه |
www.manzaronline.com/innovative-in-development-of-urban-design-axes-of-the-safavid-period.html‎Cached
Similar5 ژانويه 2008 … شهرسازی عصر صفویه الگویی جدید را در طراحی محورهای شهری معرفی کرده که بر خلاف
ساختار ارگانیک محورهای عملکردی ، همچون محور اصلی باغ های ایرانی به صورت مستقیم
طراحی شده است . هر چند این محور در ابتدا یک محور تفرجی بوده ولی در دوره های بعد به
عنوان یکی از شاخص ترین محورهای شهری به صورت چهارباغ های …
معماری ایران در دوره صفوی | هنر اسلامی
www.islamicartz.com/…/5KUFL5kIA-oWy1O2UMFVZY9Sy9cMYFGlO600IvUdNC8‎Cached
Similarمعماری دوره صفوی: عصر صفوی ، عصر کمال و شکوفایی نبوغ معماری و شهرسازی در
ایران است. زیباترین و با شکوه ترین آثار معماری ایران در همین دوره توسط معماران خلاق
و هنرمندانی چون محمدرضا و علی اکبر اصفهانی آفریده شد. معماری دوره صفوی تکمیل و
تعدیل مفهوم فضایی دوره تیموری است. اگرچه بیان دراماتیک و سیمای افسانهای معماری

[PDF] برنامه ریزی شهریِ شهر اصفهان در گذشته و حال
www.haftshahrjournal.ir/article_9777_3b3fa4b440030468df70a9b067faea5e.pdf‎Cached
Similarاين مقاله تحركات شبکه ای)Grid dynamics( شهر مشهور اصفهان را در گذشته و حال مورد
بررسی قرار می دهد. اين مطالعه … كلی از شهر اصفهان فراهم می كنند كه برای هرگونه
فرآيند تصميم گيری در برنامه ريزی و طراحی شهری در حال و آينده حائز اهميت بسيار
خواهد بود. ….. شکل 4: توسعه بازار قديمی و ايجاد ميدان نقش جهان در عصر صفوی در قرن
17ام.
پنجره، عنصر اصیل منظر؛ زیبایی‌شناسی پنجره در نگارگری دوره صفوی
www.manzar-sj.com/article_10059.html‎Cached
Similarاین مقاله با پذیرش فرض منظرین بودن عنصر پنجره ادعا میکند زیبایی شناسی آن در
نگاره های دوره صفوی همچون دیگر پدیدههای منظرین شهری از سه مؤلفه عملکردی، … از دوره
های پیشین در حوزه های مختلف از جمله معماری، باغ سازی، شهرسازی، هنر و فرهنگ به آن
روی آورد ه اند و از خلال خوانش آنها به ویژگیهای سبکی این حوزهها در هر دوره پی می برند.
[PDF] بررسی تأثیر طرح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته …
urbstudies.uok.ac.ir/article_5061_a64dba133d2d2484cec437cacce7f6b5.pdf‎Cached
Similar1 این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا صادقی است که در سال
1391 در دانشگاه هنر اصفهان انجام شده است. 2 نویسنده ….. دوره دوم )صفوی(. علیرغم آنکه
در عصر صفوی هـدف اصلی بسط و توسعه شهر. اصفهان بـوده اسـت، برنامه ریزان و طراحان
صفوی هیچ گاه بر. این تصمیم نبودند تا شهری مجزا و بیرون از شهر قدیمی بسازند.
بررسی کالبدی الگوهای فضایی معماری بناهای مسکونی دوره ی صفویه در …
scholar.conference.ac/…/2592-Studies-of-spatial-patterns-of-residential-architecture-of-the-Safavid-period-in-Isfahan‎Cached
Similarبه گونه ای که در بسیاری از آثار منظوم و منثور عرفا و اندیشمندان به ویژه در قرن هفتم و
مقارن با دوره صفویه در ایران در کتب بسیاری چون کتب اخلاق به مبانی نظری ساخت
خانه ی … تاریخ انتشار : ۱۳۹۵; ناشر : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در
عمران، معماری و شهرسازی; زبان مقاله : همه; تعداد صفحات : 15; حجم فایل : 0 کیلوبایت …
ایبنا – « مجموعه مقالات معماری و شهرسازی» در نمايشگاه کتاب
www.ibna.ir/fa/doc/…/مجموعه-مقالات-معماری-شهرسازی-نمايشگاه-کتاب‎Cached
Similar28 آوريل 2009 … « مجموعه مقالات معماري و شهرسازي» از مجموعه کتاب‌های «گردهمايي مكتب اصفهان» كه در
سال ۸۵ توسط فرهنگستان هنر برگزار شد، از تازه‌های انتشارات … سيد محمد بهشتي، «
مدارس اصفهان در عصر صفوي» نوشته ليلا پهلوان‌زاده، «اصفهان،در گذر زمان(ميدان نقش
جهان)» نوشته عبدالله جبل عاملي، «چشم‌انداز معماري وآثار دوره صفوي در …
دانلود پاورپوینت صفویان – مادسیج
madsg.com/دانلود-پاورپوینت-صفویان/‎Cached
Similar15 مه 2014 … در پاورپوینت صفویان ، توضیحاتی درباره حکومت صفویان ،دست آوردها ی فرهنگی و
هنریشان آمده است .همچنین روند شکل گیری و انقراض دولت صفوی ، تشکیل دولت
صفوی ،مرحله تثبیت و تحکیم ، عصر اقتدار این دولت ،افول و نابودی آن به طور
مفصل بیان شده است .صفویان مناسبات زیادی با همسایگان خود از جمله عثمانی …
تأملي بر موسيقي در عصر صفويه | معمارنت(سایت معماری وشهرسازی …
www.memarnet.com/fa/node/292‎Cached
Similar22 مه 2012 … آنچه از شواهد و قرائن موجود در عصر صفوي برمي‌آيد بيانگر وجود حياتي موسيقايي در
ميان اقشار و طبقات مختلف جامعه‌است. به تبع، اجراي انواع موسيقي در اين دوران به
نسبت برخورداري از مخاطبان گوناگون، از پراكندگي و مكان‌هاي مختلف برخوردار مي‌باشد
كه اين قرائن علاوه بر ايجاد بستري جامعه‌شناختي در تعامل طبقات …
[DOC] بررسي کاروانسراهاي عصر صفوي
www.rmto.ir/…/بررسي%20کاروانسراهاي%20عصر%20صفوي.DOCX‎Cached
Similarبا توجه به تعدد کاروانسراها و اهميت استراتژيک آن در عصر صفوي، در اين مقاله
برآنيم تا به بررسي وضعيت کاروانسراهاي عصر صفوي بپردازيم. اگر با کلايد
کلاکهون هم‌رأي باشيم که «فرهنگ»، آن قسمت از محيط زندگي است که خود انسان آفريده
و از يک تابه محقر گرفته تا يک سونات بتهوون همگي محصول فرهنگ هستند، (كلاكهون،
كلايد، …
مقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا – رویدادهای معماری
memari.online/…/مقایسه-تطبیقی-معماری-و-شهرسازی-دوره-صف/‎Cachedمقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا. دیدبان فراخوان ۲۱ آذر ۱۳۹۵.
فراخوان‌هاهمایش معماری 0. برگزار کننده; موضوع و سخنران; زمان و مکان برگزاری. دانشگاه
علم و صنعت. موضوع: مقایسه تطبیقی معماری و شهرسازی دوره صفوی با اروپا.
سخنرانان: کامران صفامنشر محمد محمدزاده. اعضای پنل: فرزین رضاییان محمد مرادی
نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران – مشاهده جزئیات مقاله
isau.ir/fa/ManuscriptDetail?mid=17132‎Cached18-5. – پيرنيا، محمدكريم (1383). سبك شناسي معماري ايراني، غلامحسين معماريان،
تهران: انتشارات معمار. – جوادي، شهره (1385). بررسي جايگاه هنر دوره صفوي، نشريه باغ
نظر، دوره 3، شماره 5، صص. 6-18. – جوادي، شهره (1387). بررسي و تحليل تزئينات
معماري در «مجموعه گنجعلي خان » شاهكاري از هنر عصر صفوي دركرمان، نشريه باغ نظر،
سال …
[PDF] اصل مقاله
ganjineh.nlai.ir/article_1717_34d02d3b9a04992e82b7d4753a2cfa01.pdf‎Cached
Similarگرچه اسناد تاریخی معماری و شهرسازی ایران به وفور در مطالعات مختلف مورداستفاده.
قرار می گیرند؛ اما در مورد … نسبتاً کم و پراکندگی آثار معماري و شهرسازي دوران
اشکاني نه تنها بحث درمورد مدنیت،. که حتي تاریخ سیاسي این دوران …. پرداختن به
فضاي معماري در آثار نگارگري و دیوارنگاري نیمة ابتدایي عصر صفوي. بیشتر دیده
می شود؛ امّا …
بازشناسی تاثیر اقلیم بر ساختار پوشش حمام های صفوی
jhc.sinaweb.net/article_527770_0.html‎Cachedاز اینرو، با توجه به اهمی‍ت معماری حمامها در دوران صفویه، در مقاله حاضر به روش
توصیفی و تحلیلی، پس از بیان تاریخچه حمام ها و ویژگی معماری آنها در دوره های مختلف
، معماری دوره صفویه با تاکی‍‍د بر حمام های آن بررسی شده است. بدین منظور حمام های این
دوره در چهار اقلیم سرد و کوهستانی، معتدل و مرطوب، گرم و خشک و گرم و مرطوب، به لحاظ
ویژگی …
بررسی ریشه‌های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی
shiitestudies.com/article_25330.html‎Cachedمقاله حاضر، به‌منزله مقدمه‌ای برای معناشناسی گنبدهای شاخص صفوی، به بازشناسی
مفهوم درخت طوبی در فرهنگ شیعی می‌پردازد. بدین منظور، منابع اصلی که سازنده جهان
فکری و فرهنگی تشیع در عصر صفوی هستند، با روش توصیفی – تحلیلی بررسی
خواهند شد. تحلیل کیفی و مقایسه توصیفات و تفاسیر منابع فوق، موجب ادراک معنای

بازآفرینی کالبد کاخ‌ها و باغ‌های ازدست‌رفته دوران صفوی در اصفهان با …
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/583100‎Cachedروش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق توصیفی- تاریخی است.از آنجا که اکثر نشانه
های این باغ ها از بین رفته است، با جستجو در منابع تاریخی و سفرنامه ها و اسناد و
مدارک به جا مانده از آن دوره ها و گویاسازی اسناد مصور کهن و از طریق مقایسه آن‌ها با
یکدیگر و با بررسی تحقیقات پژوهشگران معاصر درباره ساختار معماری و شهرسازی
در دوره …
ميدان امام، درخشنده ترين نگين انگشتري معماري و شهرسازي عصر صفوي
www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?page…PageID…PageIDF…‎Cached24 آوريل 2013 … يكي از زيباترين ميدان‌هاي جهان (درخشنده ترين نگين انگشتري معماري و شهرسازي
عصر صفوي) است. میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت
شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ جزء نخستین آثار ایرانی بود که به‌عنوان میراث جهانی یونسکو
نیز به ثبت جهانی رسید. بناهای تاریخی موجود در میدان نقش جهان شامل …
پروفایل شخصی – مهدی زندیه – دانشگاه بین المللی امام خمینی
www.ikiu.ac.ir/members/?id=86&lang=0‎Cached
Similar٢, تدریس دروس معماری و شهرسازی – کارشناسی ارشد پیوسته, ١٣٧١, ١٣٧٧, گروه معماری
– دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین, — …. ١٠, خیابان شهدا (سپه سابق) اولین
خیابان طراحی شده دوره صفوی در شهرقزوین, خرداد ١٣٨٥, اردیبهشت ١٣٨٦, کنگره بین
المللی قزوین عصر صفوی – قزوین – گروه تاریخ – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) …
مجله علمی تخصصی پایا شهر – آرشیو مجله و مقالات
payashahr.ir/category/آرشیو-مجله-و-مقالات/‎Cachedروش های نوین تدریس دروس معماری و شهرسازی. نوامبر 20, 2017 payashahr دوره پنجم 0
· ادامه مطلب · جایگاه_برنامه¬ریزی_مشارکتی_در_ای. نوامبر 20, 2017 payashahr دوره
پنجم 0 · ادامه مطلب · تاویل نمادین نقوش طاووس و سیمرغ در بناهای اصفهان عصر صفوی.
نوامبر 20, 2017 payashahr دوره پنجم 0 · ادامه مطلب …
فصلنامه هنرهاي زيبا، شماره 7 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2011&Number=7…0‎Cached
Similarاين مجله به مجلات هنرهاي نمايشي و موسيقي ، هنرهاي تجسمي و معماري و شهرسازي تفكيك
شده است. فصلنامه هنرهاي زيبا. ISSN 1025-9570 فصلنامه هنرهاي تجسمي، شهرسازي،
معماري، نمايشي، موسيقي داراي رتبه علمي – پژوهشي (هنر و معماري) شماره 7، تابستان
1379 130 صفحه …
مقاله‌های ارائه شده در همایش معماری، شهرسازی و توسعه پایدار – سمپوزیم …
9thsastech.khi.ac.ir/Architecture/TopArticles.aspx‎Cached
Similar9, ARC/6285, فریده طالبی، عارفه پیله چیان، وحید احمدی, بررسی نشانه های شهری
گذشته برای تداوم خوانایی در شهرسازی امروز (نمونه موردی بافت مرکزی شهر مشهد), دانلود
مقاله. 10, ARC/6283, مجید یزدانی، محمدرضا تارخ، مجتبی صفدری, جایگاه آموزه های
اسلام در تزیینات معماری دوره صفوی, دانلود مقاله. 11, ARC/6281, محمدرضا مبهوت ، محمد

مفاهیم تذهیب‌های قرآنی در عصر صفوی – فصلنامه نگره
negareh.shahed.ac.ir/article_422_0.html‎Cachedمفاهیم تذهیب‌های قرآنی در عصر صفوی. مقاله 3، دوره 11، شماره 40، زمستان 1395، صفحه
32-49 XML اصل مقاله (804 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI):
10.22070/negareh.2016.422. نویسنده. صمد نجارپور جباری. عضو هیات علمی دانشگاه
هنر اصفهان. چکیده. خوشنویسی و تذهیب دو عنصر اصلی تشکیل‌دهندۀ کتاب‌آرایی و
کتابت …
مجموعه مقالات همایش اصفهان و صفویه 7 6 اسفندماه 1380 – ویستا
vista.ir/article/573301‎Cached
Similarجلد دوم مقالات این همایش مشتمل بر 36 مقاله درباره اصفهان و صفویه است که به ترتیب
الفبای اسامی نویسندگان تنظیم شده است جلد دوم شامل این مقالات است: ییلاقات
صفویه در … در عصر سلجوقیان/ علی اکبر کجباف‌؛ فن, صنعت و آموزش در اصفهان
عصر صفوی/ کریم مجتهدی‌؛ سروده‌ای از آقای عباس احمدی‌؛ اصفهان عصر صفویه جلوه‌گاه
شهرسازی …
(اوضاع اجتماعی اقتصادی علمی فرهنگی ایران در عصر صفوی) |36024
faststudent.wexfiles.ir/faststudent/36024/html‎Cached24 ا کتبر 2017 … پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم (اوضاع اجتماعی اقتصادی علمی فرهنگی ایران
در عصر صفوی) (36024):Download. … شهرسازی در عصر صفوی مقدمه: در تاریخ ایران
پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها، ایران
توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی، به کشوری قدرتمند و مستقل در …
مکتب اصفهان در شهرسازی | مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ | کیمیا …
fekrebozorg.ir/paper/مکتب-اصفهان-در-شهرسازی/‎Cachedمکتب اصفهان در شهرسازی | پایگاه مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی طراحی شهری دکتر سید محسن حبیبی. …
این حکمت در سراسر عصر صفوی در عراق، سوریه و هندوستان، که پیوندهای بسیار
نزدیک با ایران داشتند، رواج یافت اجمالاً مکتب اصفهان نامیده می شود. مرکز این حکمت
نه تنها …
نقاشی و معماری در عهد صفوی – جامعه آنلاین معماران ایران
https://memaran.ir/روزنامه/نقاشی-و-معماری-در-عهد-صفوی‎Cached
Similar15 جولای 2013 … صحبت در خصوص حوزه فرهنگ و تمدن عصر صفوی از جمله مواردی است که وسعتی
بسیار قابل توجه دارد زیرا در این حوزه نیز صفویان وارث میراث غنی بودند که از دوران
قبل از روی…
چاپ مقاله – نقش وقف در آبادي شهرها – سازمان اوقاف و امور خیریه
www.oghaf.ir/articles/printpage-2094.aspx‎Cached
Similar5 دسامبر 2015 … نمونه اين مجموعه هاي شهري از دوران صفويه و قاجار در ايران هنوز پا برجا و قابل توجه
هستند.در عصر صفوي توجه به امور موقوفات بيشتر شد. در اين دورهبه ويژه شاهان
صفوي، خود امور موقوفه را تقويت مي کردند و املاک و اموال زيادي را به اماکن مورد احترام
مانند آستانه مبارکه مشهد، قم و نيز اردبيل که آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي …
درون گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش …
farhangekhorasan.ir/?_action=articleInfo&article=14569‎Cachedهرچند عامل اقلیم در انتخاب و گزینش اصل درون گرایی در شهرسازی ایران قبل از اسلام
مؤثر بوده است، لیکن در دوره ی اسلامی بر پایه ی مبانی و ارزش های اعتقادی و جهان
بینی اسلامی علاوه بر الگوی درون گرایی، اصل محرمیت نیز از دو منظر کالبدی و
معنایی بهعنوان یکی از معیارهای اصلی طراحی شهرها و بناها مورد توجه معماران قرار
گرفت.
اعلام اسامی منتخبین همایش بین‌المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل …
iqna.ir/…/اعلام-اسامی-منتخبین-همایش-بین‌المللی-نقش-صفویه-در-تقویت-مکتب-اهل-بیتع-و-احیای-هویت-ایرانی‎Cached23 جولای 2017 … ١- دکتر حسن کریمیان: صفویان، احیا گران شهرسازی ایران در دوران اسلامی. ٢- دکتر
غلامحسین رحیمی و اکبر فلاحی: صفویان و سلاح آتشین. ٣- دکتر محمود مصدق و دکتر
مهدی احمدیان عطاری: داورسازی در دربار صفوی و گورکانیان هند، مقایسه دو کتاب تحفه
المومنین و قرابادین قادری. ٤- دکتر محمود گلابچی: عصر صفویه دوران …
عناوین مقالات مکتب اصفهان
curp.blogfa.com/post-63.aspx‎Cached
Similarعناوین مقالات مکتب اصفهان – وبلاگی ساده برای برنامه ریزان اجتماعی شهری و منطقه ای
. … شكل گيري فرآورده هاي معماري، شهرسازي اصفهان دردوره صفوي. دكتر محمد منصور
فلامكي. 11. معماري در بستر شهر و طبيعت اصفهان. دكتر ايرج اعتصام. 12. … تحول
خلاقانه در طراحي محورهاي شاخص شهري عصر صفويه. دكتر محمد رضا پورجعفر، مهندس …
همزادی تکایا و مدارس عصر صفوی بانگاهی بر معماری تکیه میرفدرسکی …
www.academia.edu/…/همزادی_تکایا_و_مدارس_عصر_صفوی_بانگاهی_بر_معماری_تکیه_میرفدرسکی‎Cached
Similarدر اين ميان ، تکيهي مرحوم حکيم سيد روح اهلل ميرفندرسکي ، نمونه اي مناسرب از
ايرن «همزادي تکيه و مدرسه در عصر صفوي» است . واژگان كليدي تکيه ،
خانقاه ، مدرسه ، معماري عصر صفوي ، تکيه مير . تحوالت علمي و فرهنگي
عصر صفويه مروري بر شاهکارهاي معماري و شهرسازي شهر اصفهان شاهد و نشانه اي است
كره ايرن شرهر كهرن …
از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی – سیاسی …
jsi-isa.ir/article_21059.html‎Cachedاز منظر تاریخی، در این مقاله به ویژه بر دوره صفویه تاکید شده است. دلیل انتخاب
صفویه، هم به دلیل همزمانی تاریخی و هم به دلیل شکل گرفتن حکومت ملی در این عصر
است. بعد از قدرت یابی شاه اسماعیل می‌توان نشانه‌هایی از انسجام سیاسی اجتماعی چون
شکلگیری قدرت مرکزی، حاکمیت ملی و هویت ملی را در ایران مشاهده کرد که بر اساس
الگوی …
[PDF] ایران شهرساز فصلنامه – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
www.trudo.ir/tdrt_content/media/image/2013/09/2551_orig.pdf‎Similarسخن سردبیر .3. مقاله میادین شهری. : نقدی بر یک فضای شهری در حال مرگ. ) محمد
آسیابی. ( .4. مقاله ایجاد معابر مناسب برای معلولین. ) مصطفی عراقی. ( .5. مقاله احیا و
باز زنده سازی بافتهای فرسوده … گی دوره ی جدید فصلنامه ایران شهرساز بهانه ی خوبی
برای ایستادن و نگاه کردن به راه آمده. است …. ميدان ولی عصر تبریز و فضاهای پيرامون
آن.
دسترسی به کلیه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در …
omranyazd.ir/…مقالات…شهرسازی…مقالات…/pop_up?_…‎Cached
Similarمجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در پایگاه استنادی مقالات
کنفرانسهای کشور ( سیویلیکا ) … … شناخت شناسي معماري و شهرسازي اسلامي در
كنشي دوسويه با روح عصر ما · نماد پردازي در معماري بررسي …. استفاده از الگوهاي
توسعه شهرهاي كهن اسلامي درطراحي كلان شهرهاي معاصراسلامي(مطالعه موردي اصفهان عصر
صفوي)
بررسی تجلی حکمت صدرایی در معماری اصفهان عصر صفوی (پل خواجو …
aup.journal.art.ac.ir/article_163_29.html‎Cached
Similarمقاله حاضر با اتکا به نظر اندیشمندان درباره کیفیات معماری ایران در عصر صفوی که
شهر اصفهان را به عنوان مدینه ای تمثیلی از فلسفه اسلامی- ایرانی قلمداد نموده اند، سعی
بر آن دارد تا از پل خواجوی اصفهان، تأویلی برگرفته از اندیشه صدرایی ارایه دهد تا
بدینوسیله بازتابِ اندیشه «جهانِ هستی به مثابه پل» را در نمادپردازی معمارانه این پل …
[PDF] تأکید بر نقش مخاطب به عنوان فاعل شناسا در معماری و شهرسازی مکتب …
hamayesh2.iswh.ir/images/PDF/H1paper/J2/2-03.pdf‎Cachedﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي، ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﻣﻜﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲ. ﭘﺮدازد. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻜﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﻌﻤﺎري، ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻓﺎﻋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ، ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮي .1.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺮﺷﻴﺪﻧﻴﻚ، داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﺤﺖ
. ﻋﻨﻮان. ” ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻄﻮر ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻳﺮاﻧﻲ. -. اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻨﺮ اﻳﺮان. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﻌﻤﺎري
ﻋﺼﺮﺻﻔﻮي.
نگاه تطبیقی به دو فضای شهری: پاریس قرن نوزدهم و اصفهان عصر صفوی
https://neeloofar.org/daryoosh-shaygan/1220-251094.html‎Cached
Similar15 ژانويه 2016 … البته بحث من چکیده مقاله مفصلی در این باب است که من به صورت خلاصه عرض خواهم
کرد. … کتاب در جستجوی فضاهای گمشده توضیحاتی ارائه کنم و چون صحبت از معماری
و مهندسی است فکر کردم دو شهر مهم را با هم مقایسه کنم یعنی پاریس قرن نوزدهم و
اصفهان دوره صفوی. … شهرسازی هوسمن آغاز سرمایه‌داری بزرگ فرانسه است.
کالبد انسان در نگاره‌ها – عصر صفوی / فاطمه سیارپور – بخش اول
https://cgie.org.ir/fa/news/127425‎Cached7 مه 2016 … این مجموعه یادداشت‌ها که حاصل پژوهشی میدانی و اسنادی است، به بررسی بازنمایی (
representation) کالبد انسان در نگاره‌های ایرانی می‌پردازد و از عصر صفوی شروع
می‌کند. از سوی دیگر … اشاره کرد. در این میان بیش‌تر نگارگری‌های کاخ چهلستون که در
این مقاله بدان پرداخته‌ایم تحت تأثیر مکتب اصفهان به تصویر درآمده‌اند.
معرفی شهر تبریز – اولین همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
conference.iaut.ac.ir/Conf_Public/Conf/aau-F-14.Pages.aspx‎Cached
Similarگنبد آجري مسجد كبود از بزرگترين ساخته‌هاي آجري معماران اسلامي قرن نهم هجري است كه
ادامه معماري عصر ايلخاني به حساب مي‌آيد. موقعیت این بنا در خيابان امام مابين ميدان
ساعت و چهارراه شهيد بهشتي (منصور) می باشد. مسجد مقبره تبريز این بنا که در دوره
صفوی ساخته شده است، نه ستون سنگی خوش تراش دارد، گنبدهایش بلند و ضربی است.
مدیر گروه – دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران …
architecture.iauctb.ac.ir/fa/page/4009/مدیر-گروه‎Cachedدکتر پویان شهابیان استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی …
[PDF] اصل مقاله – نگارینه (هنر اسلامی) – دانشگاه بیرجند
niamag.birjand.ac.ir/article_473_cbf84bf319a83f8660fdfe89d506438a.pdf‎Cached
Similar*مطالعه فرم و موقعیت های کاربرد اژدها در قالی های صفویه. 3. ، حسن هاشمی زرج آباد. 2. ،
شیوا سلطان افغان. 1. وحیده حسامی. 1- عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند. 2- دانشجوی
کارشناسی فرش دانشگاه بیرجند. 3- دانشیار دانشگاه بیرجند. چکیده. در تاریخ فرش
بافی ایران می توان از دوره صفویه به عنوان عصر طالیی این هنر در کنار سایر هنرها نام
برد …
[PDF] ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻍ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﺗﻴ – ماهنامه راه و ساختمان
www.rah-o-sakhteman.ir/images/…/interaction-Timurid-era-end-Safavid-Persian-Garden.pdf‎Cached
Similarﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺪﻩ.
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺁﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﻬﺮ،.
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻱ ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ.]1[(ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ1ﻭ2). ﺳﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ: ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﻔﻮﻱ ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷــﻜﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻪ …
چشم انداز معماری دوره صفوی در ایران – دانشگاه شهید بهشتی
pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid…ffad…‎Cachedمقاله. پدیدآورنده: کامبیز حاج قاسمی. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی.
چکیده: در این مقاله نگارنده می کوشد تصویری جامع از معماری دوره صفوی ارایه دهد، ریشه
های این واقعه پر طنین را در تاریخ معماری ایران جست و جو و در عین حال بناهای مهم این
دوره و انواع آن را معرفی کند. در این مقاله معماری دوران صفوی شرح یا تحلیل یا تفسیر

[PDF] تأمّلی بر اسطوره ی شیخِ بهایی در معماری
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1041047.pdf‎Cachedخود بوده است؛ ولی اندیشهی دیرپای تسلط او در قلمرو معماری و شهرسازی مطابق با وقایع
تاریخی نبوده و به حکم . در واقع پیوند ش یخ با آثار … از علوم زمان خود ایجاد نکرد،
ولی یکی از س رآمدان عصر صفوی. ب ود. تألیفات متع دد او نیز … اینرو در این
مقاله تالش ش ده اس ت که به بررسی فرضیه فوق. با نظر به نقش ش یخ در …
گلستان هنر پاییز 1385 – شماره 5 – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز
www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/18831‎Cached
Similarسرآغاز: اصفهان صفوی و معضل طبقه بندی در تاریخ هنر. نویسنده: قیومی بیدهندی،
مهرداد؛. (5 صفحه – از 5 تا 9) … کلیدواژه ها چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران. مقوله
ی زیبایی شناسی ظرافت و برخی از صور آن در هنر دوره ی صفویه. نویسنده: ملا صالحی،
حکمت الله؛ … بینش شاه عباس: شهرسازی سلطنتی اصفهان. مترجم: طبایی، داود؛
نویسنده: …
شهرسازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس > آموزش و ثبت نام > اعضای …
www.pardisiau.ac.ir/tabid/90/agentType/View/…/43/Default.aspx‎Cached
Similarاميني، الهام و فاطمه خزاعي؛ « ميدان گنجعليخان كرمان، عرصه اي گشاده در عصر صفوي»؛
فصلنامه بين المللي فني مهندسي ساخت شهر؛ شماره 6؛ 1385. … July 23-26, 2007 ”
Securing Sustainable Urban Development of Iraq by the Participation of Iraqi
Citizens in Urban Management”, paper presented to the International Conference
on …
مقالات مشابه با مقاله: پژوهشی در وضعیت نجوم و جایگاه منجمان دوره ی …
elmnet.ir/mlt/726147‎Cachedنقش و جایگاه پل سازی در معماری دوره ی صفویه. نویسنده: مونا دیوج پولی ،. همایش ملی
معماری و شهرسازی بومی ایران – 1394. کلیدواژه: : پل سازی ، معماری ، دوره ی صفوی ،
بنای عام المنفعه · ارجــاع مقالات مشابه …
مقالات و کتب منتخب معماری تاریخی اسلامی بایگانی | قطب علمی معماری …
islamicarchitecture.ir/…/مقالات-و-کتب-منتخب-معماری-تاریخی-اسلام/‎Cached18 آوريل 2016 … مقاله (جایگاه هویت شیعی در معماری عصر صفوی) … مقاله ( تاثیر فرهنگ دینی بر
شکل گیری خانه : مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمانان ، زرتشتیان و یهودیان کرمان).
تأثیر فرهنگ دینی بر شکل گیری خانه مقایسه …. کتاب طراحی شهری (شهرسازی ،
شهرداری و شهرنشینی ) مولف دکتر محمد نقی زاده. کتاب طراحی شهری …
نگاهی تطبیقی به پاریس قرن نوزدهم و اصفهان عصر صفوی، داریوش …
3danet.ir/معماری-پاریس-اصفهان-داریوش-شایگان/‎Cached17 ژوئن 2016 … آنچه می‌خوانید متن سخنرانی دکتر داریوش شایگان است که در سالن اجتماعات جامعه‌
مهندسان مشاور ایران، عصر دوشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۴ با شرکت گروه وسیعی از معماران و
دانشجویان رشته معماری و شهرسازی برگزار شد. ابتدا مهندس سعید سادات‌نیا گزارشی از
فعالیتهای فرهنگی جامعه مهندسان ارائه کرد و بعد علی دهباشی مروری داشت …
اهمیت و نقش دولت صفویه در تاریخ تشیع – سوره اندیشه
www.sooremag.ir/تامل/دولتی-به-کام-رندان‎Cached
Similarدر این بررسی از روش تحقیق تاریخی استفاده شده و روش جمع آوری داده ها مبتنی بر
نوشته های مورخان ایرانی عصر صفوی و سفرنامه های اروپاییان و نیز تحقیقات جدید
می باشد. … اگرچه مطالعات گوناگونی در مورد چگونگی رسمیت مذهب تشیع در دوره‌ی
صفویه و تاریخ تشیع در این دوره صورت گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نوشته
شده است، اما …
[PDF] فرمت مقاله فارسي اولين همايش بين‌المللي(سومين همايش)
www.citypedia.ir/wp-content/uploads/…/Sabze-Meydan-History.pdf‎Cached
Similarﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا. (. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ. ) 3. -4. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. -4 .1. روﻧﺪ ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺪان. -4. -1 .1. ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان ﻗﺰوﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮي. از. ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎي درون
ﺷﻬﺮي ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎغ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و آﻧﺠﺎ ﺳﻠﺒﻘﺎ زﻧﮕﯽ آﺑﺎد. ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﺷﺮف ﺟﻬﺎن ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺻﻔﻮي در ذﯾﺤﺠﻪ. (. 951. ه غ. ) آن را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺎغ.
[PDF] کتاب چکیده مقالات – مدرسه ایرانی معماری ایرانی
is.dres.ir/…/7240e545-f053-4b60-b22a-18c3b2dac5e4?dl=true‎Cachedاستاد محترم دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران دکتر سید
غالمرضا اسالمی: استاد محترم دانشکده معماری و …. روش تحقیق تحلیل محتوی، این مقاله
ضمن شناخت تأثیر محیط مدرسه بر کودک، ضرورت. بهـره گیـری از عوامل ….. این مقاله
بر بررسی عرصه و عیان مدرسه های ایران در دوره صفوی می پردازد. بدین منظور ابتدا.
تابلوی نقاشی دوران صفویه در موزه آمریکا +عکس – باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/…/تابلوی-نقاشی-دوران-صفویه-در-موزه-آمریکا-عکس‎Cached16 ا کتبر 2017 … تابلوی نقاشی زیبایی از دوران صفویه را ببینید که در موزه ای در آمریکا نگه‌داری
می‌شود.
صفحه اصلی – چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
skhorasan.chaui.ir/‎Cached
Similarارائه مقاله ” نگرشی بر تحلیل زیباشناسی فضاهای معماری عصر صفوی ، مطالعه موردی
رسمی بندی های حسینیه نواب” – سرکار خانم فرشته آذرخرداد. ارائه مقاله ” مدیریت و نظام
بهره برداری مجموعه باغ و عمارت بهلگرد بیرجند از دوره قاجار تا پهلوی اول ” – جناب آقای
بزرگمهر. 17:00 19:30 سالن1 – روز اول – سالن همایشات فرمانداری بیرجند – کارگاه …
فهرست مقالات هنر و معماری – کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
www.dlim.ir/Digital/Contents/Simple/50/‎Cached
Similarفهرست مقالات هنر و معماری (1392-03-04) …. بررسي تطبيقي نقوش منسوجات صفوي و
عثماني. بررسي تطبيقي و گونه شناسي نقوش فرش ها… بررسي ديوار به عنوان يكي از
اجزاي تشك… بررسي روش ساخت بوم و قلم مو در نگارگر. … تاثير قوانين شهرسازي و
مديريت شهري در… تاثير معماري ايراني- اسلامي بر انگاره… تاثير نقوش ايراني بر …
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/IAU02‎Cachedفراخوان ارسال مقاله دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی
تبریز. … این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی
، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد. اهداف همایش: …. استفاده از الگوهای
توسعه شهرهای کهن اسلامی درطراحی کلان شهرهای معاصراسلامی(مطالعه موردی اصفهان عصر
صفوی).
هنر نیوز – سربند و پوشاک زنان صفویه در نقاشی های کاخ چهلستون …
www.honarnews.com/prtevo8w.jh8p7i9bbj.html‎Cached
Similar11 مه 2011 … در این مقاله (که در دو بخش عرضه خواهد شد) سعی شده است مصادیق و نمودهای لباس زنان
صفویه در نقاشی های کاخ چهلستون بازخوانی، بازنویسی و شناسانده شود. برای رسیدن
به این نقطه هدف توضیحاتی درباره «تاریخچه کاخ چهلستون» که بدنه فیزیکی نقاشی
ها به حساب می آید و «نقاشی عصر صفویه» که جایگاهی پرافتخار در …
تزئینات در معماری – معمار آنلاین
https://online-architect.ir/تزئینات-در-معماری/‎Cached
Similar4 ژوئن 2015 … ايران و عثماني در عصر صفوي به دليل اختلاف مذهب و رقابت هاي سياسي همچنين نفوذ
اروپا در دو هر کشور، شاهد روابط تازه اي بودند. از سوي ديگر … در مسیر فرآیند ارائه
مقاله، با شناخت انواع عناصر تزئینات و ویژگی های آن در شکل گیری و تاثیر آن بر
معماری صفوی و عثمانی مورد بررسی قرار گرفت است. در این مرحله ، از …

نوشته شده توسط zipfile

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار