همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

دانلود مقاله شهرسازی در عصر صفوی

دانلود مقاله شهرسازی در عصر صفوی

مقاله شهرسازی در عصر صفوی

مقاله شهرسازی در عصر صفوی
دسته بندی پژوهش
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله شهرسازی در عصر صفوی

فروشنده فایل

کد کاربری 27526

کاربر

بخشهایی از متن:

مقدمه:

در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،‌ به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک به امپراطوری شمال برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد می کند. حکومتی که صفویان در اوایل قرن دهم هجری برپا کردند یک حکومت مذهبی و بر پایه تشیع بود، این دوره نزدیک به دو قرن و اندی طول کشید. با تأسیس این حکومت مقطع جدیدی در تاریخ ایران گشوده شد 0 زمانه ای که ایرانیان برای کسب هویت خود به تکاپو پرداختند، و لذا این دوران از اهمیت خاصی برخوردار شد . با توجه به تأثیر طولانی مدت دستاورهای صفویان تا عصر حاضر، می توان گفت که آنها در حل و فصل مشکلات برخاسته از امور نظامی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تا حدود قابل ملاحظه ای موفق بودند . در این دوره ، نعمت و فراوانی حاصل شد، امنیت بر راهها سایر گسترد، تجارت و بازرگانی به شکوفایی رسید؛ اقلیتها محل تساهل و تسامح مذهبی قرار گرفتند؛ دشمنان خارجی عقب زده شدند؛ هنرها و صنایع در حد و حجم قابل اعتنایی شکوفان گردیدند و دانشمندان بزرگی در عرصه فلسفه پدیدار شدند.

اقدامات شاه عباس در امور شهرسازی

شاه عباس،در امور شهرسازی،از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و استعانت و کمک از همه ی نیروهای در اختیار و حتی نیروهایی چون ارامنه ی ثروتنمند که در اختیار هم نبودند،حاکی از آن است که وی بر بهره گیری از همه ی امکانات موجود واقف بوده است و ابدا اعتقاد به اتکای صرف بر توانایی خود نداشته است.از درایت دانشمندانی چون شیخ بهایی و فن معماران و بنّاهایی که به کار خود استاد بودند،به خوبی استفاده می کرد و به خدمات آنها ارج می نهاد.شاه عباس در داخل کشور کارهای عمرانی بسیاری انجام داد.راهی که وی در مازندران ساخت و عمارات و سراهای شاهانه ای که در فرح آباد مازندران برپا کرد،کارهایی که به آبادانی مشهد انجامید و پلهایی که بر رودخانه های ایران زد، و جهت رفاه مسافران،کاروانسراهای وسیع و محکم بنا نمود و اقداماتی که در اصفهان پایتخت حکومتش انجام داد،همه و همه باعث شده بود که از نظر مردم،شاه عباس پادشاهی قدرتمند باشد.اغلب محققان و سیاحان نیز نظر مثبتی از این پادشاه ارایه نموده اند.

منبع دارد.

مقاله در مورد شهرسازی در عصر صفوی – مگ ایران
mag-iran.com/مقاله-در-مورد-شهرسازی-در-عصر-صفوی.htm‎Cached
Similarشهرسازی در عصر صفوی. مقدمه: در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه
عطفی است مهم؛ زیرا که پس از قرنها ، ایران توانست با دستیابی مجدد به هویت ملی ،
به کشوری قدرتمند و مستقل در شرق اسلامی تبدیل شود. این کشور به رقابتی نزدیک
به امپراطوری شمال برمی خیزد و دایره سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد
می …
مقاله ویژگیهای شهرسازی در شهرهای صفوی – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING07-URBANPLANING07_058=ویژگیهای-شهرسازی-در-شهرهای-صفوی.html‎Cachedو ویژگیهای مشترک شهرسازی در شهرهای مهم عصر صفوی مورد بازشناسی قرار گیرد .
دوران صفویه بهویژه عهد شاهعباس اول ازلحاظ شهرسازی و توسعه شهری در ایران، دوران…
ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه – پژوهش های جغرافیایی
https://jrg.ut.ac.ir/article_18208_1789.html‎Cached
Similarویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه. مقاله 5، دوره 36، شماره 0 – شماره پیاپی
1650، مهر 1378 XML اصل مقاله (354 K). نویسنده. فیروز مهجور. چکیده. دوران صفویه
بویژه عهد شاه عباس اول از لحاظ شهرسازی و توسعة شهری در ایران، دورانی طلایی بحساب
می آید. در شهرسازی آن دوران که اوج شکوفایی اش در اصفهان به ظهور می رسد، سه رابطة
انسان با …
مقاله ويژگي هاي شهرسازي دوره صفويه – نواندیشان
https://www.noandishaan.com/forums/thread74805.html‎Cached
Similar14 دسامبر 2011 … ويژگي هاي شهرسازي دوره صفويه. [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت
مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم! ببرم
بخوابانمش! لحاف را بکشم رویش! دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم! حتی برایش
لالایی بخوانم، وسط گریه هایش بگویم: غصه نخور خودم جان! درست می …
SID.ir | اصول شهرسازي اصفهان عصر صفوي
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=70386‎Cachedدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اصول شهرسازي اصفهان عصر صفوي.
SID.ir | تجلي عالم مثال در تزئينات معماري عصر صفوي (نمونه موردي …
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192448‎Cached
Similarدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تجلي عالم مثال در تزئينات معماري عصر
صفوي (نمونه موردي: مسجد امام اصفهان) … فضاي حاکم بر معماري و شهرسازي صفويه
فضايي شيعي – ايراني است و انديشمندان اين دوره به وجود مستقل صورت هاي عقلي و
مثل افلاطوني معتقدند. گرايش به اشراق نوري، روياهاي مثالي، تجرد خيال و عالم ارواح و

[PDF] بررسی ساخت شهری اصفهان دردوره صفویه از دیدگاه مکتب آرمان گرائی …
www.sepehr.org/article_26074_172a4baa3df778df2581b36713bfc6c7.pdf‎Cachedماحصل این مقاله تأکید بر این موضوع است که اصفهان در زمان صفویه. با تلفیقی از
ایدئولوژی های زمانه، توسط شاه عباس … که نویسنده این مقاله با گردآوری. پژوهش های
مختلف در قسمت های شهرسازی، محیط زیست، مکاتب. جغرافیایی و. … قرار گرفتن
اصفهان در مرکز ایران عصر صفویه ضمن. آن که پایتخت را از حمالت مکرر عثمانیان در
امان می …
[PDF] بررسی آموزه های مذهب شیعه در باغ شهرهای صفوی – فصلنامه مطالعات شهر …
iic.icas.ir/image/Journal/Article/No14/1.pdf‎Cached
Similarاین مقاله در بخش نخست به بررسی باغ سازی ایرانی اسالمی در دورة. صفویّه، با
تأکید بر مطالعه عناصر اصلی سازنده و تقش آن ها در تعریف هویّت کالبدی باغ، می
پردازد. در بخش دیگر، ارتباط. شهرسازی و باغ ســازی در عصر صفوی و ظهور ایدة باغ
شهر و عوامل مؤثّر در شکل گیری آن تبیین می گردد. در ادامه،. باغ شهر تاریخی اصفهان
به عنوان …
[PDF] حیات اجتماعی مجموعه شهری فرح آباد ساری در عصر صفوی )از شکل گیری …
https://nbsh.basu.ac.ir/article_447_0155a316df888faa4c608078ae996e85.pdf‎Cached
Similarاســت کــه شــهر فــرح آبــاد در طــول حیــات پویــای شــصت ســاله خــود )1021-1078. هــ.
ق(، سـه مرحلـه مهـم تکاملی در شهرسـازی را پشـت سرگذاشـته اسـت. در مراحل سـه. گانـه
یـاد شـده، تحـوالت سـاختار شـهری، تابـع عوامـل سیاسـی و اقتصـادی گوناگونـی. بـوده
کـه در مقالـه بـه تفصیـل بـه آن پرداختـه شـده اسـت. کلیدواژگان: عصر صفوی، مازندران
، …
نقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی
journals.modares.ac.ir/article_14351.html‎Cachedنقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی. نقش جهان- مطالعات نظری و
فناوری های نوین معماری و شهرسازی. مقاله 3، دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 30-40
XML اصل مقاله (1002 K). نوع مقاله: مقاله ی تحلیلی. نویسندگان. فرزانه فرشیدنیک؛
رضا افهمی افهمی؛ مجتبی انصاری؛ لطف الله نبوی. 1دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و …
نقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی – نقش جهان
bsnt.modares.ac.ir/article_14351.html‎Cachedنقش تعادل پویا در شهرسازی اسلامی ایرانی عصر صفوی. مقاله 3، دوره 5، شماره 3،
پاییز 1394، صفحه 30-40 XML اصل مقاله (1002 K). نوع مقاله: مقاله ی تحلیلی.
نویسندگان. فرزانه فرشیدنیک؛ رضا افهمی افهمی؛ مجتبی انصاری؛ لطف الله نبوی. 1
دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. نویسنده
مسؤول.
[PDF] بررسی اصول باغشهر هاوارد و مقایسه آن با باغشهر صفوی – نقش جهان
bsnt.modares.ac.ir/article_519_0d8336bf709d8a98171336ed227c0dd0.pdf‎Cached
Similarايده باغشهر و چگونگي تبلور آن در عصر صفوی و قرن نوزدهم نقش ب. ه. سزايي داشته
است. عالوه بر اين نحوه استفاده از نظم. گیاه و همچنین کیفیت ارتباطات اجتماعي و
همساني. های اقتصادی از عمده. ترين تفاوت. های دو باغشهر مزبور مي. باشند . واژه. های
کلی. دی: آرمانشهر،. باغشهر. ،. هاوارد،. اصفهان،. عهد صفویه. *. بخش. هايي از اين مقاله
برگرفته …
تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی، نمونه موردی: مسجد امام …
www.armanshahrjournal.com/article_33206.html‎Cachedفضای حاکم بر معماری و شهرسازی صفویه فضایی شیعی- ایرانی است و اندیشمندان
این دوره به وجود مستقل صورتهای عقلی و مثل افلاطونی معتقدند. گرایش به اشراق نوری
، رویاهای مثالی، تجرد خیال و عالم ارواح و فرشتگان در تفکر اشراقی عصر صفوی،
مبانی نظری حکمت هنر اسلامی- شیعی را متحقق کرده بود. عالم مثال، قرابت نزدیکی با
عالم …
مقاله/مطالعه – دانلود مقاله شهرسازی – شهر های دوره صفویه | خانه …
www.archome.ir/portal/…/دانلود-مقاله-شهرسازی-شهر-های-دوره-صفویه.2198/
18 مه 2016 … دانلود مقاله شهرسازی – شهر های دوره صفویه مطلبی از شهر سازی و ویژگی های شهرسازی در
دوره ی صفویه را می توانید در این قسمت از خانه ی معماری دانلود و…
بررسی تاریخی خیابان(چهارباغ) شهر مشهد در عصر صفویه (1020 …
jhr.ui.ac.ir/article_16500.html‎Cachedدر تاریخ شهرسازی صفوی، ازجمله عناصر نمادین، خیابان (چهارباغ)های عریض و
مستقیمی است که از عناصر اصلی توسعه و بهسازی شهرها در این عصر بوده‌اند. در سابقه
تاریخی شهر مشهد نیز به احداث خیابان چهارباغ در زمان شاه عباس صفوی و به منظور
بهسازی شهر اشاره شده است که در این مقاله به تفصیل به این مهم پرداخته خواهد شد. بخش
ابتدایی …
تجدد و تجددستیزی در ایران: Tajadod va tajadodsetizi dar Iran – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=9647514085
Abbass Milani, عباس میلانی – ‎2017 – Literary Collections
یکی از جالب ترین مقالههای مربوط به شهرنشینی و شهرسازی این موضوع را از منظر
نظامی بررسی کرده است. آقای ماتی نه تنها از تأثیر تحولات نظامی و تسلیحاتی (و یا
به قول ایشان «انقلاب نظامی») در عصر صفویه یاد می کنند، بلکه در عین حال به مسئلهٔ
پیچیدهٔ رابطه شاهان صفوی با مسئله شهر و شهرنشینی هم عنایتی ویژه دارند. این «
انقلاب …کنکاشی در ویژگی‌های خیابان صفوی – باغ نظر
www.bagh-sj.com/article_115.html‎Cachedطی مقاله حاضر کوشش شده است از طریق نگاه تحلیلی به اسناد مکتوب و مصور بجا مانده
، تصویری روشن از این عنصر ارزشمند ترسیم شده و اصول مشترک حاکم بر این گونه
محورهای مستقیم شهری در عصر صفوی مورد بازشناسی قرار گیرد. در این میان برای
دست‌یافتن به الفبای خیابان‌های صفوی و بازشناسی اصول حاکم بر آنها جستجو در
میان …
بازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی
ammi.ir/…مقالات/مقالات…شهرسازی/گرمابه-های-ایران-در-دوره-صفوی/‎Cached
Similarاین مقاله بر آن است تا در بخش نخست،با مروری بر پیشینه تاریخی،شرایط و اوضاع
دوره صفوی را به اجمال، ترسیم نموده،و در بخش دیگر،ویژگی های کالبدی گرمابه های این
دوره …. تقریبا همه پژوهشگران متفقند که هیچ پادشاهی در ایران به اندازه شاه عباس اول
به معماری و شهرسازی علاقه مند نبوده است (رک: پوپ، بی تا، 249؛ آیت اللهی،1380،274
؛ و …
[PDF] معماری عصر صفوی ) کتیبه در تزیینی مضامین روی … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/tathyr-mdhhb-tshy-br-rwy-mdamyn-tzyyny-dr-mmary-sr-sfwy.pdf‎Cachedکه در حوزه تفکر شیعی بود، در هنر و آثار هنری خود منعکس کنند. کتیبه نگاری و به
خصوص. خوشنویسی از دوران اولیه اسالم در میان. مسلمانان رواج داشته است. در دوران
صفوی با توجه به ورود مذهب جدید و برای خودنمایی و. نشان دادن این مذهب، از خوشنویسی و
کتیبه نگاری بر روی معماری اعم از مذهبی و غیر مذهبی استفاده شده است. در این مقاله
سعی.
بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان – نشریه علمی_پژوهشی …
mth.aui.ac.ir/article-1-192-fa.html‎CachedAttarian K, Momeni K, Masudi Z. The study of Courtyard Proportions in Safavid
Mosques of Isfahan. مطالعات تطبيقي هنر. 2016; 5 (10) :67-82. URL: http://mth.aui.
ac.ir/article-1-192-fa.html. عطاریان کوروش، مومنی کوروش، مسعودی زهره. بررسی
تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان. نشريه علمي- پژوهشي مطالعات تطبيقي هنر.
۱۳۹۴ …
ملایر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/ملایر‎Cached
Similarباتوجه به نزدیکی مقر حکومت سلسلهٔ دوم ایلام قدیم به منطقهٔ پری ملایر در این عصر
روابط نزدیک این منطقه با پادشاهی سیماشکی محتمل به نظر می‌رسد. … در این دوره
شهرسازی در ملایر تحت تأثیر سبک معماری اصفهانی قرار گرفت و با احداث بلوار و
خیابان‌ها سبک تازه‌ای در شهرسازی به وجود آمد که شهر ملایر نیز تا اواخر دوره قاجار تحت
تأثیر …
ولایتی: بزرگترین خدمت صفویان، تشویق دانشمندان به فارسی نویسی …
www.ghatreh.com/…/ولایتی-بزرگترین-خدمت-صفویان-تشویق-دانشمندان-فارسی-نویسی-متون-علمی‎Cached4 ساعت قبل … ایرنا – رییس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در صفحه اینستاگرام خود گفت:
بزرگترین خدمت صفویان، تشویق دانشمندان به فارسی نویسی متون علمی است. – به
گزارش سایت قطره و به نقل ازروز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، علی اکبر ولایتی
تصریح می کند: در عصر صفوی، کتاب های متعددی در حوزه های مختلف …
pdf – پايگاه دانلود رایگان کتاب – تک بوک
www.takbook.com/book/pdf/‎Cached
Similarکمال ‌الدین علی محتشم کاشانی دارای لقب شمس الشعرای کاشانی شاعر ایرانی در آغاز
سده ده هجری و هم دوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی در کاشان زاده شد، بیشتر
دوران‌زندگی خود را در این شهر گذراند و در همین شهر هم در ربیع‌الاول سال ۹۹۶ هجری
درگذشت و محل دفن او بعدها مورداحترام مردم قرار گرفت. نام پدرش خواجه میراحمد بود. کمال
الدین در نوجوانی …
جدیدترین خبرهای استان آذربایجان غربی | خبر فارسی
https://khabarfarsi.com/city/586‎Cached
Similarشهرام ملکی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: قطعه 5 پروژه بزرگراه کرمانشاه –
میاندوآب به طول حدود 39 کیلومتر حدفاصل روستای حسین آباد تا غیبی سور است که
عملیات ….. وقوع جنگ چالدران و شکست از عثمانی که در سال های اولیه قدرت گیری
صفویان صورت گرفت، هشداری جدی برای حکومت تازه تاسیس درباره همسایه غربی بود،
.
مشاهده موجوی عجیب در سواحل یونان +فیلم – باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/…/مشاهده-موجوی-عجیب-در-سواحل-یونان-فیلم‎Cached1 روز پیش … علی اکبر ولایتی؛ اهتمام دانشمندان ایرانی به فارسی نویسی در عهد صفوی بسیار
بیش از پیش شد · واکنش تند کاربران به موج سواری فرح پهلوی درباره اغتشاشات
اخیر +تصاویر · یک چیزی بگویید تا دلمان آرام شود… انتشار تصاویر تلفن های
هوشمند سری P20 هواوی · هزینه تحصیلات دانشگاهی در کدام کشورها بیشتر است …
۳۲ هزار پلاک در پایتخت روی گسل یا در حریم آن قرار دارند – kodoom …
https://news.kodoom.com/iran-society/۳۲-هزار-پلاک…/6979920/‎Cached1 روز پیش … به گزارش شهرنوشت، تورج فرهادی در این باره افزود: تمامی موارد مربوط به گسل ها و
حریم آن ها روی سامانه شهرسازی کاملاً مشخص و بارگذاری شده است و در دستور نقشه هایی
که برای مردم صادر می شود، معلوم است که وضعیت ملک از حیث گسل به چه صورت است. و
حریم آن ها توسط ستاد بحران و مرکز مطالعات ژئوتکنیک مشخص و …
مکتب نجف اشرف نگاهی از بیرون / دکتر ابوالفضل فاتح
https://cgie.org.ir/fa/news/212084‎Cached4 ساعت قبل … این آزادی در کنار گسترش ارتباطات داخلی و بین‌المللی و ورود فنّاوری‌‌های ارتباطی
جدید، حوزه نجف را با فرصت‌های جدیدی روبرو ساخته است و امید می‌رود که در دهه‌های آتی
ثمرات فراوانی را به دنبال داشته باشد و تحولی نوین را در عالم اندیشه اسلامی جهت
پاسخگویی به نیازهای عصر جدید رقم بزند. این آزادی و تحولات متوالی و …
آنلاین بودن تنها 50 دستگاه شتابنگارکشور/لزوم رفتارنگاری شریان …
https://tnews.ir/news/4407102189751.html‎Cached4 ساعت قبل … آیا میدانستید با پیوستن به کاربران افتخارى پارس فارس می توانید مطلب منتشر
کنید و همه بازدید هایتان را به پول تبدیل کنید ؟ همین الان به ما بپیوندید و کسب
درآمدتونو شروع کنید ! به ما بپیوندید ! رییس شبکه شتاب نگاری با بیان اینکه از
هزار دستگاه شتابنگار موجود در این شبکه تنها 50 دستگاه آنلاین است، …
یزد: تاریخچه معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی | پژوهشکده سپیدار …
sepidar.urbanica.ir/…/یزد-تاریخچه-معماری-و-شهرسازی-ایرانی-اس/‎Cached
Similar15 نوامبر 2014 … در دوران صفویه به علت توجه پادشاهان صفوی به قزوین، اصفهان، دیگر شهرهای ایران ،
شهر یزد دچار تحوّل و دگرگونی خاصّی نشد و رشد و توسعۀ شهر به کندی صورت گرفت،
در این دوره مساکن جدید در زمین مساکن مخروبه و قدیمی ساخته می شده است. در دوران قاجار
شهر گسترش فراوانی یافت. بناهای بارز و متعدد از جمله میدان خان، …
۲۷ و ۲۸ آذر، میهمانی اندیشه‌ها در هفته پژوهش در فرهنگستان هنر
www.iribnews.ir/…/۲۷-و-۲۸-آذر-میهمانی-اندیشه‌ها-در-هفته-پژوهش-در-فرهنگستان-هنر‎Cached16 دسامبر 2017 … … که در حوزه سینما، هنر‌های نمایشی، معماری و شهرسازی، موسیقی و تجسمی صورت
می‌گیرد. «پژوهش‌های هنر، مسئله محوری و ایده‌مندی»، «پژوهش‌های هنر، صورت‌بندی
ساختگی مفاهیم یا فهم پدیدار‌ها و توسعه معرفت هنری»، «پژوهش‌های هنر، مفهوم‌سازی‌های
غیرمفید یا حل مسائل بومی جامعه ایرانی»، «آسیب‌شناسی روش شناختی مقالات علمی …
بالاترین: لینک‌های منتخب
https://www.balatarin.com/b/featured/recent‎Cached15 دقیقه قبل … امیدوارم یکی از کسانی که وظیفه ی مقابله با تظاهر کنندگان را داره اینو بخونه: می دونم
که تو هم انسانیت داری و درد مردم را میدونی. گرانی امان مردم را بریده، مردم ستم دیده
شورشی نیستند به مردمت بیشتر آسیب نرسون. کسانی که شما را مسئول ضرب و شتم
میکنند اگه خبری بشه با کلی پول فرار می‌کنند و به تو فکر نمیکنند …
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب | Entekhab.ir
www.entekhab.ir/‎Cached
Similarسایت خبری انتخاب پایگاه خبری تحلیلی انتخاب اخبار ایران و جهان اخبار ورزشی
خبر سیاسی خبر ورزشی اخبار انتخابات اخرین اخبار انتخاباتی.
در تاريخ 31/دسامبر/2017 بدون دیدگاه برچسب ها : ،،

نوشته شده توسط zipfile

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار