همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

دانلود مصادره اموال غیر منقول

دانلود مصادره اموال غیر منقول

مصادره اموال غیر منقول

غیر منقول
دسته بندی حقوق
بازدید ها 15
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

مصادره اموال غیر منقول

فروشنده فایل

کد کاربری 11021

کاربر

دیباچه

سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست – قانون مدنی

گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول – قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع

مصادره:

قطع استمرار مالكیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنكه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی كه موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالكیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینكه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشكریان اسلام و كشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاك و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشكر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشكریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

بنابراین تملك این املاك برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالكیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های كوچك، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی كاهش شاید بتوان گفت كه در این بازة زمانی دقیقاً نمی‌توان مالكیت حقیقی برای «املاك خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.

در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنویان) و تركان غزنوی است كه دگربار تمامی «املاك و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» كه از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاكمان غزنوی قرار می گیرد.

همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تكامل می رود كه در نهایت تا بدانجا گسترة مالكیت عمومی گسترده می شود كه سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حكومت «املاك و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملك خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف كشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالكیتش» بر قلمروهای كشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

این روند در زمان حكمرانی مغولان شكل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذكور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند…». به هر روی در دوره حكومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان كه گذر كنیم به طور كلی 4 قسم مالكیت زمین پدید آمد كه عبارت بودند از:

1-املاك شخصی كه به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.

2-«املاك وقفی» كه سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.

3-«املاك خالصة دیوانی»‌كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.

4-«املاك خالصة سلطنتی» كه تحت عنوان «املاك اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملك شخصی ایلخان مغول» بود.

هرچند این 4 شكل مالكیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكیك یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شكل مالكیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر كمابیش ادامه می یابد.

در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد كه یك نفر قاضی شرع در آنجا به كار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاك وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می كند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.

در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی كردن» اموال خصوصی و یا مصادرة اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.

پایان نامه مصادره اموال غیر منقول
bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-مصادره-اموال-غير-منقول/‎Cached
Similarبنابراین رابطه مفهوم «مصادره اموال غیرمنقول» را طی ۳ گفتار با مفاهیم حقوق مدنی
مطالعه می کنیم: الف-«مالکیت» و مصادرة اموال غیر منقول. ب-«ارث» و مصادرة اموال غیر
منقول. پ-«قراردادها و عقود معین» و مصادرة اموال غیرمنقول. مصادره، فرآیندی است که به هر
علت که صورت گیرد، دارای یک ساختار مشخص است و آن عبارت است از: «سلب مالکیت

مقاله مصادره اموال غیرمنقول
bankmaghale.ir/مقاله-مصادره-اموال-غیرمنقول/‎Cached
Similarتحقیق مصادره اموال غیرمنقول مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد
و دارای ۱۱۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مصادره
اموال غیرمنقول نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال
می گردد …
بررسي شرايط، احكام و آثار توقيف اموال غيرمنقول | معرفت حقوقی
hoghoughi.nashriyat.ir/node/7‎Cached
Similar6 نوامبر 2011 … سال اول، شماره اول، پاييز 1390، صفحه 145 169 Ma’rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.1,
Fall 2011 محمدمهدي حكيمي‌تهراني* چكيده مقاله حاضر به بررسي شرايط و احكام توقيف
اموال، غيرمنقول، و تحليل آن پرداخته و آثار توقيف اموال غيرمنقول را بررسي نموده است.
توقیف اموال غیرمنقول – مدرسه حقوق
www.madreseyehoghoogh.com/index.php?…immovable…‎Cached
Similar16 ژانويه 2014 … آيا توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال
يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟ …. دعوی مالکیت
اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههی انقلاب اسلامی مصادره شده
· دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات …
بخش اول/ بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910407000880‎Cached
Similar2 جولای 2012 … چکیده. مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن
پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی،
توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده
راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود …
توقیف اموال منقول و غیرمنقول به چه نحو انجام می شود؟ – سایت خبری …
www.tabnak.ir/…/توقیف-اموال-منقول-و-غیرمنقول-به-چه-نحو-انجام-می-شود‎Cached22 سپتامبر 2017 … قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع
منقول یا غیر‌منقول محسوب می‌شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال
غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.
برای اجرای حکم «توقیف اموال» باید چه مراحل قانونی طی شود؟ – سایت …
www.tabnak.ir/…/برای-اجرای-حکم-توقیف-اموال-باید-چه-مراحل-قانونی-طی-شود‎Cached14 مه 2017 … محکوم‌علیه به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است که به این شخص،
محکوم یا دادباخته هم گفته میشود و توقیف اموال محکوم‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی
است که حکم، به ضرر او صادر شده است. قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به
توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول است، …
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر – مشاهده جزئیات
icbar.ir/SubjectView/tabid/82/Code/243/Default.aspx‎Cached
Similarماده 9 در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواند باعنایت به
ماده 27 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال ،در اسرع وقت از
طریق مامورین تعقیب «کاشف »، کمیته های شناسایی اموال یا به هر نحو مقتضی ،
نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول ، منقول (وجوه ریالی و ارز،حسابهای
بانکی …
حقوق مالکانه اشخاص ثالث بر اموال غیر منقول مصادره شده موضوع اصل49 …
adlpub.com/حقوق-مالکانه-اشخاص-ثالث-بر-اموال-غیر-من/‎Similarاصلیترین مصداق اموال قابل مصادره را اموال غیر منقول خصوصاً اراضی و املاک تشکیل
داده و مراجع قضایی پس از احراز استحقاق فرد به اعمال مجازات در اولین مرحله دستور
توقیف و ضبط اموال فوق را صادر مینمایند. مهمترین ابزار اثبات تعلق اموال غیر منقول
به اشخاص موضوع احکام مصادره، اسناد مالکیت صادر شده توسط مراجع ثبتی میباشد و
در …
کدام اموال در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند؟ – تازه های حسابداری
www.accpress.com/news/…/کدام-اموال-در-مقابل-بدهی-توقیف-نمی‌شو/‎Cached
Similar17 دسامبر 2013 … این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
۱۳۷۹، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال
دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول …
بررسي حقوقي نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده – باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/…/بررسي-حقوقي-نحوه-فروش-و-مزایده-اموال-توقیف-شده‎Cached
Similar26 ا کتبر 2013 … به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون اجرای احکام مدنی، مقررات
مربوط به توقیف و فروش اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده و
اصولا فروش اموال توقیف شده دارای موازین و ترتیبات قانونی خاص خود است. در همين
زمينه “سيدعلي شاه‌صاحبي” حقوقدان و وكيل دادگستري، در گفتگو با …
نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟ | چطور
https://www.chetor.com/39661-توقیف-اموال-چیست/‎Cached
Similar13 مه 2017 … اولین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می ‌شود این است که شخصی
به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌ کند. توقیف مال
عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به
ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می ‌کند. توقیف اموال …
کیفیت اجرای احکام مربوط به مصادره ، استرداد و توقیف اموال
rc.majlis.ir/fa/law/show/131342‎Cached
Similarدستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوّب 1360.5.10 اعمال شود
. 7. چنانچه اموال‌منقول و غیرمنقول افراد غیر مندرج در اساسنامه بنیاد مستضعفان‌، به
حکمدادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شود به ترتیب زیرعمل‌ می‌شود: الف‌) در مورد وجوه نقد
و اموال منقول و واحدهای مسکونی‌، پس از فروش‌، برابر مقرّرات بهحساب خزانه داری کل
واریز …
مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مصادره_اموال_ارمنی‌ها_در_ترکیه‎Cached
Similarمصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه در ۲۷ مه ۱۹۱۵میلادی، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری
ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی‌های آنان
تصویب کرد و کوشید تا به … «دستورالعمل اداری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول رها
شده از سوی ارمنی‌های تبعید یا اخراج شده در نتیجه جنگ و شرایط سیاسی غیر معمول».
آقای احمدی‌نژاد و اقتصاد ایران: – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=1780830483
احمد سیف – ‎2011 – Literary Collections
… ولى به بانكهاثى كه آنها نيز دولتى شده بودند، بيض از سرمايه خويض بدهى داشتند
درم-وارد زيادى نيز حكوم تازه به مصادره اموال منقول و غير منقول دسلى زد و اين اموال و
خانهها و كارخانههاى مصادره شله هم وسيلهاى شد تا تعداد ديكرى از نو آمدحئان به اين ليستر
روبه رشد رانت خواران كبوندند٠ خانههاى مصادره شطه از سوى ش-مارى از قدرتمندان «مصادره
» شط …انقلاب محنت بار: enghelab mehnatbar – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=1595846212
Dr. Seyed mosa Mosavi, دکتر سید موسی موسوی – ‎1985 – Political Science
دادگاههای انقلاب اسلامی یکروز حسین نوه امام خمینی تعریف میکرد که قاضی دادگاه
انقلاب در شهر بندر عباس رای خود را در مورد یکی از متهمین بدبخت بشرح زیرصادر نمود
۵ بود: ۱ – اعدام و مصادره اموال منقول و غیر منقول متهم . ۲ – مصادره اموال بستگان درجه یک
وی . ۳ – مصادره اموال کلیه خویشان و بستگان متهم . ؟؟؟ و بدین ترتیب قاضی فتوی به
…دانلود پایان نامه مصادره اموال غير منقول از منظر قانون…….
maghale1.ir/downloads/دانلود-پایان-نامه-مصادره-اموال-غير-منق/‎Cached4 نوامبر 2017 … دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله ISI , دانلود کتاب , دانلود
پایان نامه , اردبیل پروکوئیست , دانلود مقاله IEEE , دانلود مقاله ساینس دایرکت ,
دانلود.
آیا در اجرای احکام می توان ملک قولنامه ای و بدون سند را توقیف کرد
babafars.ir/…/3444-TOGHIFEH-MELK-BDONE-SANAD.html‎Cached
Similarآیا در اجرای احکام می توان ملک قولنامه ای و بدون سند را توقیف کرد. س : با توجه به ماده
99 و بعد قانون اجرای احکام مدنی برای توقیف اموال غیر منقول بایستی با ذکر شماره
پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود با وصف مذکور اگر ملکی بدون
پلاک باشد ایا قابل توقیف است یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطور عادی
فروخته …
جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام: – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=1780837542
حسن یوسفی اشکوری – ‎2017 – History
اگر این خبر قابل قبول باشد، و دلیلی بر عدم قبولش نیست، ناگزیر باید پذیرفت
که تمام اموال و دارایی بنی نضیر مصادره نشده است. منطقی ترین احتمال این است که
اموال غیر منقول (زمین و خانه و قلعه) بر جای ماندند که در عمل نیز چارهای جز این نبود ولی
جواهرات و جامه ها و طلا و نقره و سکه ها و بالاخره هرچه بردنی بود همراه صاحبانشان از شهر
خارج …نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توقیفی – خبرگزاری میزان
www.mizanonline.ir/fa/…/نحوه-انجام-مزایده-و-انتقال-املاک-توقیفی‎Cached
Similar28 فوریه 2016 … فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از
اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در
مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از
اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین ‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن …
‏در دامگه حادثه: dar damgah hadeseh – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=1595843345
Parviz Sabeti, پرویز ثابتی – ‎2012 – History
… مقامات دستگیر شده حکومت سلطنتی تأکید کرد و خواستار (اعدام و مصادره اموال و
دارایی منقول و غیر منقول مقامات نظام سلطنتی) شد. ۲- به کار روزنامه نگاری پرداخت و
مجله ای با نام کاوش را منتشر ساخت که بنابر اسناد موجود، این مجله با صلاح دید ساواک
و با نظارت انتظام منتشر می شد. هزینه انتشار کاوش، از سوی شرکت نفت، تامین می شد
.[PDF] بررسی شرایط، احکام و آثار ضبط و مصادره و توقیف اموال از … – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-PESLSBTM01_450=بررسی-شرایط،-احکام-و-آثار-ضبط-و-مصادره-و-توقیف-اموال-از-منظر-قوانین-کیفر…‎Cachedﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺪﻧﯽ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻻﺯﻡ. ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻭ
ﺑﺎﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ. ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻫﺎﺳﺖ. ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ: ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪﻩ، ﺿﺒﻂ ﻣﻮﻗﺖ. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ: https://www.civilica.com/Paper-PESLSBTM01-PESLSBTM01_450.
html.
پرتال جامع علوم انسانی – ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط …
www.ensani.ir/fa/content/124825/default.aspx‎Cachedممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان در حقوق ایران … گرچه صلاحیت
موضوعی دیوان (Ration Materiae) در خصوص دعاوی اتباع هر یک از دو دولت علیه دولت
دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت،
مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالکیت می باشند که حوزه ای نسبتاً وسیع را رقم می زند
اما …
نقوی حسینی:تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف لغو نمی شود …
mhtel.ir/نقوی-حسینیتابعیت-ایرانی-افراد-دارای-ت/‎Cached
Similarاعلام لغو تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
مجلس و فروش اموال غیر منقول آنها چندی پیش سوژه داغ رسانه ها شد. اما امروز نقوی حسینی
در گفت و گو با خبرنگار میزان، سخن پیشین … از حضور زنان در ورزشگاه صحیح است
2017-12-09. نظر دیوان عالی آمریکا : برای مصادره اموال ایران تردید داریم 2017-12-05

[PDF] ضبط و مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق از منظر قوانين كشور
www.journals.police.ir/…/dc3ad637cbe47021acdf5aaccc762d5c03dc3c24.pdf‎Cached
Similarباز می دارد، ضبط و مصادره اموال منقول، وجوه نقدی و اموال غير منقول مرتکبين اس ت
که. دقيقاً در جهت عکس هدف آنها مقرر شده است. قواني ن متع ددی در رابطه با قاچاق
کاال و ارز به تصويب رس يده اس ت. پراکندگی قوانين،. فراوانی مراجع رسيدگی
کننده، شيوه دادرسی و نحوه تعيين و اعمال مجازات ها در مورد جرايم. مذک ور، اه م مباحث

خاطرات ابوالحسن ابتهاج: The Memoirs of Abolhassan Ebtehaj – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=159584256X
Abolhassan Ebtehaj, ابوالحسن ابتهاج – ‎2010 – History
مسئول کمیته منطقه ۳ روی نامه دادستان کلی با دست مینویسد: « اموال منقول و غیرمنقول
آقای ابتهاج طی صورت برداری بوسیله پاسداران منطقه ضبط و نگهداری تا دستور
دادستانی میشود.» بنابراین مشاهده میشود که دستور مصادره اموال ما از طرف هیچ یک از
مراجع رسمی داده نشد بود. ۱- رجوع کنید به ضمیمه «ی» در پایان کتاب باید بگویم
خوشوقتم …آیین‌نامه اجرایی«شرایط مصادره محل نگهداری کالای قاچاق»ابلاغ شد …
https://www.mehrnews.com/…/آیین-نامه-اجرایی-شرایط-مصادره-محل-نگهداری-کالای-قاچاق-ابلاغ-شد‎Cached6 مه 2017 … فصل دوم- چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن. ماده ۲- مصادره محل نگهداری موضوع ماده
۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول میشود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق
نبوده، از شمول مصادره خارج است. ماده ۳ – اموال غیر منقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از
صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذی صلاح توقیف ثبتی می شود …
شناسایی و مصادره اموال وحید، شهاب و روحیه وحدت حق | آسو
www.aasoo.org/fa/documents/64‎Cached7 مه 2017 … در این سند، دادیار دادسرای انقلاب اسلامی تهران با اعلام محکومیت روحیه، وحید و شهاب
وحدت حق فرزندان حسین وحدت حق، از ستاد اجرایی فرمان امام می‌خواهد تا در جهت اجرای حکم،
کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقول این سه تن را شناسایی و مصادره کنند. لازم به ذکر است
سرهنگِ مهندس حسین وحت حق، در 9 اسفند 1360 خورشیدی پس از پنج …
مقاله مصادره اموال غیر منقول – دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی
article.university/مقاله-مصادره-اموال-غیر-منقول/‎Cachedمقاله مصادره اموال غير منقول ، دانلود مقاله مصادره اموال غير منقول ، مقاله مصادره اموال غير
منقول.doc ، مقاله مصادره اموال غير منقول در حقوق ایران.
روزی که «اطلاعات» مصادره شد – ایسنا
https://www.isna.ir/news/96061810154/روزی-که-اطلاعات-مصادره-شد‎Cached9 سپتامبر 2017 … روز ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ روزنامه اطلاعات مصادره شد. به گزارش ایسنا، «تاریخ ایرانی»
نوشت: احمد آذری قمی دادستان انقلاب اسلامی مرکز با صدور اطلاعیه‌ای در مورد ضبط و
مصادره اموال منقول و غیرمنقول سناتور عباس مسعودی خطاب به بنیاد مستضعفین
دستوری صادر کرد که متن آن به این شرح است: «بنیاد مستضعفین – چون عباس …
تابعیت ایرانـــی افراد دوتابعیتی لغو مــی‌شود و آن‌ها حق داشتن اموال غیر …
https://www.balatarin.com/topic/2017/1/7/1017238‎Cached
Similar7 ژانويه 2017 … حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو
با میزان گفت، این اقدام “مطابق قانون مدنی” انجام می‌شود و افراد دوتابعیتی که
تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند “در اصل یک تابعیتی”‌اند و “حتی حق داشتن اموال
غیر منقول را هم ندارند.” او تدوین قانونی جامع در مورد تابعیت را ضرورت خواند …
ممنوعيت استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان – Ghavanin.com …
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1010‎Cached
Similarگرچه صلاحيت موضوعي ديوان در خصوص دعاوي اتباع هريك از دو دولت علين دولت ديگر
مشتمل بر يك سلسله از دعاوي است كه ناشي از قراردادها، ديون سلب مالكيت، مصادره و
هرگونه اقدام مؤثر در … نمونه بارز و آشكار اين حقوق، حق تملك اموال غيرمنقول است كه
قانون ايران آن را مختص به اتباع ايران قرار داده و از بيگانگان غيرمقيم سلب نموده است
.
آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری … – روزنامه رسمی
rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13194‎Cached8 مه 2017 … فصل دوم چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن. ماده۲ـ مصادره محل نگهداری موضوع ماده
۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق
نبوده، از شمول مصادره خارج است. ماده۳ـ اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور
رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذی‌صلاح توقیف ثبتی می‌شود و …
قوانین اموال تملیکی – گروه وکلای یاسا
https://www.yasa.co/properties-rules‎Cached15 سپتامبر 2017 … ‌‌فصل اول – کلیات. ‌ماده ۱ – به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه
دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب
متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی
مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به …
کتاب : توقیف اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران (با ملاحظه قانون …
vista.ir/book/520035‎Cached
Similarپدیدآورندگان : نویسنده: محمدمجتبی رودیجانی , نویسنده: حسن اژدری موضوع : اموال
غیرمنقول – ایران – دعاوی , مصادره اموال – قوانین و مقررات – ایران , مالكیت…
مزایده – سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی > خانه
tamliki.ir/tabid/40/default.aspx‎Cached
Similarامحاء قریب به 88 تن کالای قاچاق و فاقد مجوزهای مصرف توسط سازمان اموال تملیکی ·
انهدام 56 تن … مزایده سراسری 1073 اموال غیرمنقول … درخواست خرید خود را که بالاتر از
مبلغ پایه مزایده خواهد بود پیشنهاد و حداکثر 2 روز پس اعلام پارتی های فاقد پیشنهاد،
در پاکت دربسته تحویل دفتر معاونت بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان نماید.
حقوق عمومی – اموال عمومی در قوانین افغانستان
taghif.blogfa.com/post/6‎Cached
Similarبنابراین اموال عمومی جهت اختصاص آن به منافع عمومی دارای مالک خاص نمی باشد طبق ماده
۴۸۲ ق.م.ا. شامل اموال منقول و غیر منقول که برای منافع عمومی تخصیص داده شده است و
یابه حکم قانون اموال عمومی شناخته شده اند از قبیل راههای عمومی ، کتاب خانه های عمومی،
پل های عمومی و غیره.باید آگاه بود که از آنجائیکه مال بالطبع و در اصل قابل تملیک و …
فهرست كتاب با موضوع: مصادره اموال – قوانین و مقررات – ایران |خانه كتاب …
ketab.org.ir/BookList.aspx?Type=Subjectid&Code=104637‎Cached1- توقیف اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران (با ملاحظه قانون اجرای احکام مدنی).
محمدمجتبی رودیجانی ؛ حسن اژدری – کتاب آوا – 104 صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ 3 سال
1390 – 1000 نسخه – 25000 ريال – 7 -25-5526-600-978, انتخاب …
بنیاد مستضعفان؛ از تاسیس تاکنون – دیدبان
didban.ir/fa/news-details/…/بنیاد-مستضعفان؛-از-تاسیس-تاکنون/‎Cached
Similar8 سپتامبر 2014 … از اینرو امام خمینی (ره)، در حکمی به شورای انقلاب اسلامی دستور دادند، تا همه اموال منقول
و غیرمنقول دودمان پهلوی و کارگزاران آنها به نفع مستضعفان و طبقه محروم جامعه مصادره
نمایند. این حکم مبنای پایه گذاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گردید، تا در این
راستا اهتمام ورزد. در نهم اسفندماه سال 57 بنیاد مستضعفان و …
پارلمان عراق توقیف اموال صدام را تصویب کرد – العالم
fa.alalam.ir/news/1953969/پارلمان-عراق-توقیف-اموال-صدام-را-تصویب-کرد
16 آوريل 2017 … در این راستا «هشام السهیل» رئیس کمیسیون «تحقیق و آشتی ملی» پارلمان عراق در
این باره گفته است که این قانون بسیاری از مشکلات را حل کرده و از سوی قانون شماره
76 مصوب شورای حکمرانی (که آمریکایی‌ها پس از حمله به عراق تشکیل دادند) مبنی بر
مصادره اموال منقول و غیر منقول 55 نفر را لغو می‌کند. کلید واژه ها :.
مصادره اموال صدام و خانواده‌اش تصویب شد – افکار نیوز
www.afkarnews.ir/…/610914-مصادره-اموال-صدام-خانواده-اش-تصویب-شد‎Cached16 آوريل 2017 … به گزارش افکارنیوز، نمایندگان پارلمان عراق به قانون بلوکه و مصادره کردن اموال و
دارایی هایی ارکان نظامی پیشین عراق و به ویژه صدام، دیکتاتور سابق عراق و
نزدیکانش رای دادند. قانون تصویب شده در پارلمان مبنی بر مصادره اموال “منقول و
غیرمنقول” صدام، همسران، فرزندان، نوادگان و نزدیکان او حتی اقوام درجه دو و …
ANF | انقلاب اسلامی و روایت یک مصادره مشروع | کوهیار آبدانان
https://anfpersian.com/…/انقلاب-اسلامی-و-روایت-یک-مصادره-مشروع-کوهیار-آبدانان-39588‎Cached24 جولای 2017 … انقلاب اسلامی و روایت یک مصادره مشروع | کوهیار آبدانان. از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷
و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول
مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. “شورای انقلاب”
وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب… خبرگزاری فرات …
کارنامه خمینی، فصل ناکارآمدی – BBC Persian – BBC.com
www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38208657‎Cached
Similar6 دسامبر 2016 … نهم اسفند ماه، در حالی که حدود دو هفته از پیروزی انقلاب ایران گذشته بود، آیت‌الله
خمینی حکم مصادره اموال حکومت پهلوی و وابستگان آنها را صادر کرد. در حکم تاریخی او
آماده بود: “شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و
غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در …
TheBankers – دردسر جديد بانك ها
thebankers.blogfa.com/post-1055.aspx‎Cached
Similarدرصورت تصويب نهايى «طرح اصلاح ماده ۳۴» قانون ثبت درمجلس،بانك ها ملزم به مزايده
املاك دررهن خودخواهندشدواگرخريدارنباشد بانك ناچاراست اقدام به خريدملك كرده
ومازادقيمت رابه صاحب ملك پرداخت كند • افزايش سهم اموال غيرمنقول در سبد دارايى بانك
ها از جمله چالش هاى سيستم بانكى است …
متن کامل
www.dastour.ir/Print/?lid=180503‎Cachedدر مواردي که مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه مي تواند با عنايت به ماده 27
آئين نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از
طريق مامورين تعقيب «(کاشف)»، کميته هاي شناسائي اموال يا به هر نحو مقتضي،
نسبت به شناسائي و توقيف کليه اموال غير منقول، منقول (وجوهريالي و ارز، حساب هاي
بانکي داخلي …
تصویب قانون مصادره اموال منقول و غیرمنقول صدام حسین در … – خبروان
khabarone.ir/…/تصویب-قانون-مصادره-اموال-منقول-و-غیرمنقول-صدام-حسین-در-پارلمان-عراق‎Cached16 آوريل 2017 … تحلیلگر هوشمند خبر، خبروان، یک سامانه کاملا خودکار برای جمع آوری و تحلیل اخبار
روز ایران و جهان است. این سامانه به صورت آنلاین از طریق khabarone.ir و khabarone.
com قابل دسترس است. خبروان توسط افراد توانمند و تحصیلکرده در زمینه هوش
مصنوعی تولید شده و دراختیار کاربران گذاشته شده است.
محبت نیوز آبان ۱۳۵۸، آغاز مصادره اموال مسیحیان در ایران به اتهام جاسوسی
mohabatnews.com/fa/?p=22088‎Cached13 نوامبر 2017 … دادسرای انقلاب اسلامی شعبه اصفهان در اطلاعیه ای به اتهام جاسوسی پرسنل
بیمارستان برای انگلستان و عدم همکاری آنها با انقلابیون پس از آنکه سفارت توسط
گروهی از تندروها اشغال شد، کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن را مصادره کرد. در این اطلاعیه
نوشته شده بود، بیمارستان مسیحی اصفهان پایگاه جاسوسی غرب است و به …
معامله اموال غیر منقول – موسسه حقوقی هامون
vakil.net/معامله-اموال-غیر-منقول/‎Cachedمعامله اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر
قابل انتقال نباشد. … ۹-۴: فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و
در توقیف نمی باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هر شکلی به
دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد. ۱۰-۴: هرگاه بیع مورد ادعای دیگری قرار
گرفت …
تابعیت ایرانی افراد 2 تابعیتی لغو می شود! – عصر ایران
www.asriran.com/fa/…/تابعیت-ایرانی-افراد-2-تابعیتی-لغو-می-شود‎Cached
Similar7 ژانويه 2017 … به گزارش عصر ایران ، سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرگزاری قوه
قضاییه، با اشاره به اینکه ما باید یک قانون جامعی در حوزه تابعیت تهیه کنیم، گفت:
مطابق قانون مدنی افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت
ایرانی آنها لغو می شود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.
دلواپسی ناگهانی؟! – همسایگان
https://hamsayegan.com/history-politics/دلواپسی-ناگهانی؟/‎Cachedاخیراً شایعاتی در مورد «سلب تابعیت ایرانی» از شهروندانی که «تابعیت مضاعف»
دارند و «مصادره اموال غیرمنقول» آن ها، موجب دلمشغولی جمعی از هموطنان شده است. این هیجان
و التهاب عمومی بر اثر بیانات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسلامی ایجاد شده است. برطبق گزارش های رسیده نامبرده «تابعیت مضاعف» را …
وکالت آنلاین – عدم رعایت اساسنامه درفروش مال غیرمنقول شرکت سهامی …
www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=4731‎Cached
Similarدر ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیاربه مدیر می دهد که اموال شرکت را چه
منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند0 بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این
نیست که … شرکت کاترپیلار از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعداز انقلاب
مصادره شده است و دولت برای آنها مدیر تعیین کرده است 0 و آن یک قانون خاصی دارد که
در آن قانون …
جمهوری اسلامی ایران: از بازرگان تا روحانی – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=1780835124
فریدون قاسمی, سیروس رزاقی‌پور – ‎
او پیش از خروج از تهران به شورای انقلاب مأموریت داد که تمام اموال منقول و غیرمنقول
سلسله پهلوی را به نفع مستمندان مصادره نمایند. خمینی همچنین طی نامهای از مردم تهران
خداحافظی کرد و از جمله چنین نوشت: … من مرهون عواطف همه جناح ها و اقشار مردم هستم. خداوند
تعالی به آنان استقلال و آزادی و استقامت و صحت عنایت فرماید و جمهوری عدل اسلامی را
…gooya news :: politics : دو تابعيتى؟ براى چه؟ و بحث بر سر آن چرا امروز …
news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222711.php‎Cached
Similar17 ژانويه 2017 … براى خروج از تابعيت ايرانى، شخص بايد ٢٥ سال داشته باشد، هيات وزيران خروج از
تابعيت او را بپذيرد، و شخص تعهد بدهد كه اموال غير منقول خود را به يك يا چند … چرا
نماينده ى مجلس ابتدا سخن از لغو تابعيت ايران مى گويد، و بعد آن را پس مى گيرد، و
موضوع را تنها به مصادره ى اموال غير منقول خلاصه مى كند در حالى كه اصل ٤١ …
استفتائات – هبه‏ – khamenei.ir
farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=156‎Cached
Similarس 1731: شخصی در وصیتنامه اش نوشته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به یکی
از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن
اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را به او بخشید، آیا
این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و
باقی‌مانده …
«مصادره اموال» بازداشتی‌های سعودی به‌عنوان شرط «آزادی» – رادیو فردا
https://www.radiofarda.com/a/f8-Saudi-swapping…/28861646.html‎Cached18 نوامبر 2017 … خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است عربستان به ازای آزادی
برخی از افراد بازداشت‌شده در روزهای اخیر، خواستار توقیف و مصادره دارایی‌های آنها شده
است. به گفته یک منبع آگاه، دولت عربستان، پول نقد، سهام و اموال غیرمنقول را از
یکدیگر تفکیک کرده است. همچنین دولت عربستان در پی آگاهی از میزان …
قانون درباره ایرانیانی که تابعیت خارجی می گیرند چه می گوید؟ – انتخاب
www.entekhab.ir/…/قانون-درباره-ایرانیانی-که-تابعیت-خارجی-می-گیرند-چه-می-گوید‎Cached
Similar3 ا کتبر 2011 … در واقع قانون مدنی ایران ، اصولاً‌ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد ولی در
عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می کنند ،‌محدودیت هایی
قائل می شود که از آن جمله است محرومیت این فراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند
زمین و خانه و مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی.
روزی که دادستان انقلاب دستور مصادره روزنامه اطلاعات را داد – خبرآنلاین
www.khabaronline.ir/detail/705472/culture/media‎Cached9 سپتامبر 2017 … فرهنگ > رسانه – ایسنا نوشت: روز ۱۸ شهریور ۱۳۵۸، روزنامه اطلاعات با دستور احمد
آذری‌قمی، دادستان انقلاب اسلامی مصادره شد. روز ۱۸ شهریور ۱۳۵۸، احمد آذری‌قمی، دادستان
انقلاب اسلامی مرکز با صدور اطلاعیه‌ای در مورد ضبط و مصادره اموال منقول و غیرمنقول
سناتور عباس مسعودی خطاب به بنیاد مستضعفین دستوری صادر کرد که …
اصل 49 قانون اساسي درباره قوانين ملک و املاک در ايران – اجاره آپارتمان
melkban24.ir/…/اصل-49-قانون-اساسي-درباره-قوانين-ملک-و-املاک-در-ايران‎Cached
Similar14 سپتامبر 2016 … حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از
دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل 49 قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال …..
مصاديق حكم حكومتي مورخ 12/12/1357 حضرت امام امت مد ظلله العالي در خصوص مصادره
اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين به آن بنا به …
محدوده کاری
bayanemrooz.com/persian/محدوده-کاری/‎Cached
Similarخدمات حقوقی این بخش از موسسه در حوزه های بسیاری از جمله اموال غیرمنقول، قراردادها،
ارث، حقوق خانواده و کیفری و همچنین حقوق شرکتها، مالیات و کار ارائه میشود. ….. به
تنطیم سند رسمی، اثبات مالکیت، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، ممانعت از حق،
اعتراض به تشخیص موات یا ملی بودن زمین، اعتراض نسبت به املاک مصادره شده از
طرف مالک و …
این غنائم مربوط به دولت نیست – آفتاب
www.aftabir.com/articles/…/این-غنائم-مربوط-به-دولت-نیست‎Cached
Similar28 فوریه 2009 … به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و
عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین
اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات
آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود …
درخواست اعتراض ثالث اجرايي ،رفع توقيف اموال – پرسش و پاسخ حقوقی
yasa63.blogfa.com/post/38‎Cached
Similarبااین وصف مشخص می شود که چرا ماده 85 ظاهرا به اموال منقول اختصاص یافته است و چرا
ماده ای شبیه ماده 88 در مورد اموال غیر منقول ثبت شده مشاهده نمی شود[4].ایین نامه چنین
فرض کرده که در هیچ حالتی اجرای سازمان مال غیر منقولی را توقیف نمی کند که حق مدعی
ثالث ، مستند به سند رسمی باشد .با این فرض حکم ماده 49 ایین نامه نیز قابل توجیه …
آشنایی با ماده 50 قانون تامین اجتماعی – پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی
www.tamin.ir/news/23882.html‎Cached
Similarمطابق ماده ٣ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات تامین
اجتماعی می توانند مخاطب صدور اجرائیه قرار گیرند طبق ماده ٣٠ و ٣٦ و ٣٩ قانون
کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه می باشند براساس فصول ٥ و ٦ آئین نامه مذبور که
متضمن امکان بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکار نزد اشخاص ثالث است ، امکان
صدور …
مصادره اموال ارمنیان در امپراتوری عثمانی و شکل گیری ترکیه نوین …
https://www.hoosk.net/…/275-مصادره-اموال-ارمنیان-در-امپراطوری-عثمانی-و-شکل-گیری-ترکیه-نوین.html‎Cached15 آوريل 2014 … بدنبال آن در تاریخ 10 ژوئن همان سال قانون مرتبط با مصادره اموال و دارائی های بجا مانده
از ارمنیان تحت عنوان ماده و قانون شماره 34 ( اموال رها شده ارمنیان ) پیشنهاد و در 13
سپتامبر سال 1915م به صورت موقت و سرانجام در 26 اکتبر همان سال کلیات قانون
تصویب شد، بدینوسیله تمام اموال و دارائی های منقول و غیر منقول ارمنیان در …
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ملکیت‌های مشکوک را …
www.etilaatroz.com/47085‎Cachedاطلاعات روز: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر بعد از این اموال و
جایدادهای منقول و غیرمنقول ناشی از عواید ارتکاب جرایم مسکرات و مواد مخدر را مصادره
می‌کند. خالد موحد، سخن‌گوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در نشست
خبری به روز شنبه گفت براساس فیصله‌ی اخیر شورای عالی دادگاه عالی کشور، از آغاز
سال …
آزمون وکالت 93 – مشاهده سوالات
kaarnameh.ir/QuestionsRaw/93/1‎Cachedدرصورت امتناع غاصب ازپرداخت اجرت مورد توافق وطرح دعوي ازسوي مالك،دعوي مزبور
تابع كدام اموال است؟ منقول ذاتي. درحكم غيرمنقول. غيرمنقول تبعي. درحكم منقول. 3 .
درمورد ارتفاق،كدام مورد صحيح است؟ حق ارتفاق به صورت مستقل ازملك واجد حق ارتفاق،
قابليت معامله رادارد. اذن ارتفاق،حق عيني ايجاد مي نمايد. باوقف ملك مورد حق ارتفاق،حق

[PDF] ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 49 ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رو – پژوهش ملل
https://www.rnmagz.com/images/PDF22/Pajooheshe-Mellal-22-7.pdf‎Cached14 ا کتبر 2017 … ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ورود ﺿﺮر ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍد و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮔﺎﻫﯽ. دﺍدﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره ﺍﺷﯿﺎ و ﺍﻣﻮﺍل ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﻀﺮ
ﺻﺎدر. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ (ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ دﺍﺋﻢ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز). ﻣﺼﺎدره ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﺴﺎﻣﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺍز ﻣﺼﺎدره ﻋﺎم
و. ﺧﺎص. ﻣﺼﺎدره ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺘﯽ رﺍ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺍﻣﻮﺍل ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ. دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد ﻣﺼﺎدره. ﻋﺎم ﯾﺎ ﺍﻋﺪﺍم ﻣﺪﻧﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺑﻪ
. ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدره. ﮐﻠﯿﻪ. ﺍﻣﻮﺍل ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و. ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم.
صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص – مشاوره حقوقی …
www.estate-lawyer.ir/default.aspx?cmd=Page&SCid=511‎Cachedبه ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل یا تحت عنوان‌اعتراض
. ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره 575-1371.2.29
این. بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا‌حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای.
انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم.
[DOC] مقدمه
www.payaname.com/dl/uploads/1526779348.doc‎Cached
Similarاين فصل را در پنج مبحث بررسي مي نماييم كه عبارتند از: مقررات عمومي، موارد رفع
توقيف، در توقيف اموال منقول، در توقيف اموال غيرمنقول و در توقيف حقوق مستخدمين.
… مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالي است كه مورد رهن واقع مي شود خواه منقول باشد
خواه غير منقول، وجه نقد را نمي توان برهن داد. …… 18- اجراي حكم راجع به مصادره اموال.
حکم مصادره اموال سلسله پهلوی به شورای انقلاب – پرتال امام خمینی
www.imam-khomeini.ir/…/_فرمان_مصادرۀ_اموال_سلسلۀ_پهلوی_و_وابستگان_به_آنها‎Cached
Similarشورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و
غیرمنقول سلسلۀ پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت
سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و
کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای
انقلاب یا اسم …
استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان – جدیدترین اخبار و قوانین …
alifathilawyer.persianblog.ir/post/1273/‎Cached
Similar22 جولای 1975 … ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان. دیوان داوری دعاوی ایران. ایالات
متحده یک مرجع رسیدگی بینالمللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنبال
امضای بیانیههای الجزایر (۹/۱۰/۱۳۵۹) آن را تأسیس کردهاند. از جمله موار صلاحیت دیوان
عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی …
وحدت رویه های مرجع صالح براي رسيدگي – قانون
www.ghanoonbaz.com/anavin/V_hoghooghi/…/salahiyat.htm‎Cached
Similar۹- دعاوی راجع به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیر منقول در آن
واقع است. ۱۰- رسیدگی به … ۱۵- با تجدید نظر در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵- ۲۹/۲/۷۱ و
تغییر رأی مذکور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که
دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب
تشخیص میدهد.
اعلام نظر در مورد اراضی موات واقع در محدوده شهر – روح الله – سایت امام …
farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=20&page=405‎Cached
Similar[محضر مبارک زعیم عالیقدر مقام معظم ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی – مدظله
العالی استنباط بنیاد مستضعفان از حکم حکومتی حضرتعالی (۱) که بعدها هم بارها از
محضر مبارک استفسار به عمل آمده و تعیین تکلیف فرموده‌اید، این است که کلیه اموال
منقول و غیرمنقول مصادره شده از جمله اراضی موات را به‌طور مطلق در مالکیت مستضعفین

لغو تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی – فرارو
fararu.com/fa/news/301775/لغو-تابعیت-ایرانی-افراد-دو-تابعیتی‎Cached
Similar7 ژانويه 2017 … وی با تأکید بر اینکه چه کسانی تابعیت مضاعف را پذیرفته اند واین حقوق در مورد
آنها باید اعمال شود، اظهار داشت: وقتی که فرد نمی تواند اموال غیر منقول ….. که با همین
پولها ، بزرگترین برج‌های دنیا ، بزرگتر از برج ترامپ را خواهند ساخت، البته برای
ترامپ تا تحت بهانه یی، آنها را به نفع کشور خود ، توقیف و مصادره کند!!!
قوانین مبارزه با مواد مخدر – بخش دوم – مشاوره حقوقی تلفنی
https://moshaverehbegir.com/قوانین-مبارزه-با-مواد-مخدر-بخش-دوم/‎Cached20 ژوئن 2017 … دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را
تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از
مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد.
اصل 49 قانون اساسی-املاک بنیاد-املاک ستاد
www2.nofa.ir/…/اصل_49_قانون_اساسی-املاک_بنیاد-املاک_ستاد‎Cached
Similar23 مه 2014 … حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از
دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال …..
مصادیق حکم حکومتی مورخ 12/12/1357 حضرت امام امت مد ظلله العالی در خصوص مصادره
اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن بنا به …
حامیان رئیسی
hamyanraisi.ir/Home/ShowPost/1087‎Cachedقسمتی که اموال و املاک مربوط به سران رژیم قبل بود و به حق مصادره شده بود که هیچ، اما
قسمتی‌اش حق مردم بود، حالا طرف گذاشته رفته، خب به من و شما چه ربطی دارد؟ … بنیاد
مسکن باید روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت اموال
منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و خاندان ودار و دسته کثیفش در سراسر ایران
را به …
اموالی که در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند – مشرق نیوز
https://www.mashreghnews.ir/…/اموالی-که-در-مقابل-بدهی-توقیف-نمی-شوند‎Cached18 دسامبر 2013 … این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده 524 قانون آیين دادرسی مدني
مصوب 1379، ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ماده 19 آیین‌نامه اجراي مفاد
اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1355، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تامين و
توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول …
روش اقدام برای وصول مهریه از طریق اداره ثبت – مجله اینترنتی قانون
www.iranprisons.ir/raveshe-eghdam-baraye-vosol-mehriye-az-tarighe-edare-sabt/‎Cached
Similar1 ژانويه 2014 … زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر
و حق الوكاله وكیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه … و یا مال غیر منقول (ملك) توقیف میگردد البته به
شرط اینكه جزء مستثنیات دین نباشد. فرم وصول مهریه از طریق اجرای …
ماده 202 قانون ماليات مستقيم – بانک مالياتی ايران- قوانين ماليات …
www.taxbank.ir/Matters?law=Direct&start=202‎Cached
Similarهرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند
یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم
متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد
شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد.
اموالی که پس از انقلاب توقیف یا مصادره شده اند قابل پس گرفتن هستند
vakilesmaeili.com/index.php/…/167-قانون-خیانت-در-امانت.html‎Cached14 ا کتبر 2017 … پس از پیروزی انقلاب امام راحل (ره) ضمن یک فرمان که بعدها تعبیر به حکم حکومتی
شد فرمودند: شورای انقلاب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و
شاخه ها و مرتبطین به این سلسله را که اختلاس نموده اند به نفع مستضعفین و کارگران
ضعیف مصادره کنند. دفتر وکالت اسمعیلی آماده ارائه خدمات قانون …
سلب مالکیت
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=سلب+مالکیت&topic_1…‎Cached
Similarاین موارد شامل ملی کردن در بعد داخلی و بین الملل، سلب مالکیت جهت امور شهر سازی و
مسکن و مصادره اموال می‌باشد. … شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول
به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع
اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند
نسبت …
معاملات ممنوع قیم و ضمانت اجراء – آنلاین وکالت
onlinevekalat.com/2016/12/25/معاملات-ممنوع-قیم-و-ضمانت-اجراء/‎Cached24 دسامبر 2016 … گرو گذاشتن اموال غیر منقول محجور خطرناک و ریسک محسوب می گردد و بدون اجازه
دادستان، قیم اجازه چنین کاری را ندارد.به عنوان مثال قیم اجازه ندارد سند خانه یا زمین
محجور را به عنوان وثیقه در دادگاه برای آزادی متهمی گرو بگذارد.چون خطر متواری شدن
متهم پس از آزادی و مصادره شدن ملک محجور وجود دارد.یا اینکه سند ملک محجور را در …
مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی – رسا گستر
rasagostar.ir/مجموعه-مقررات-مربوط-به-اصل-49-قانون-اساس/‎Cached
Similarدر اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع ثروت های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر
قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است
. ….. مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام امت مد ظلله العالی در خصوص
مصادره اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن بنا به حکم

عکس:حکم اعدام و مصادره اموال سران رژیم پهلوی با امضای آیت الله خلخالی
www.parsine.com/…/عکسحکم-اعدام-و-مصادره-اموال-سران-رژیم-پهلوی-با-امضای-آیت-الله-خلخالی‎Cached
Similar7 فوریه 2014 … پاسخ. زن و فرزندان؟!!!!!!!!!!!!!! پاسخ ها. ناشناس. | Iran, Islamic Republic of |. ۰۷:۱۰ –
۱۳۹۲/۱۱/۱۹. منظورش اموال زن و فرزندانشان بوده. ناشناس. | Iran, Islamic Republic of |.
۱۵:۲۳ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۰. متن نامه رو درست بخون منظور اموال منقول و غیرمنقول خودشون و زن و
فرزندانشون بوده که کاملا منطقیه. ناشناس. |. Iran, Islamic Republic of.
دولت سوریه اموال سعد حریری را مصادره می‌کند – خبرگزاری دانشجو
snn.ir/fa/news/…/دولت-سوریه-اموال-سعد-حریری-را-مصادره-می‌کند‎Cached2 سپتامبر 2017 … به گزارش این روزنامه، وزارت دادگستری سوریه تأکید کرد که قصد دارد اموال «سعد
الحریری» نخست وزیر لبنان، «عقاب صقر» نماینده حزب «تیار المستقبل» این کشور
و «لؤی مقداد» معارض سوری را مصادره کند و آن را به مالکیت حکومت سوریه درآورد. قرار
است که اموال منقول و غیر منقول این افراد مصادره شود. در واقع جرم این …
مصادره اموال ارمنیان در امپراتوری عثمانی و شکل … – ԱԼԻՔ» Օրաթերթ
alikonline.ir/…/388-مصادره-اموال-ارمنیان-در-امپراتوری-عثمانی-و-شکل-گیری-ترکیه-نوین-1914-1923-م‎Cached23 آوريل 2014 … بدنبال آن در تاریخ 10 ژوئن همان سال قانون مرتبط با مصادره اموال و دارائی های بجا مانده
از ارمنیان تحت عنوان ماده و قانون شماره 34 (اموال رها شده ارمنیان) پیشنهاد و در 13
سپتامبر سال 1915 م. به صورت موقت و سرانجام در 26 اکتبر همان سال کلیات قانون
تصویب شد. بدینوسیله تمام اموال و دارائی های منقول و غیر منقول ارمنیان در …
توقيف اموال بر اساس چك برگشتي – وكيل پايه يك دادگستري(تهران …
attorneyazarbad.blogfa.com/…/توقيف-اموال-بر-اساس-چك-برگشتي‎Cached
Similar11 جولای 2010 … درخواست تامين خواسته نمايد”منظور از تامين نيز به موجب ماده ۱۲۱ از همين قانون عبارت
است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول.دوست گرامي بنابر اين شما ميـ‌‌‌توانيد به
استناد چك صادره از ناحيه بدهكارتان نسبت به توقيف اموال وي اقدام نماييد.اضافه مي
كنيم كه بواسطه حفظ ارزش چك به استناد ماده ۲۹۲ از قانون تجارت دادگاه …
تفاوت توقیف،ضبط و مصادره ی اموال – موسسه حقوقی سفیر صلح
safirsolh.com/تفاوت-توقیف،ضبط-مصادره-ی-اموال/‎Cachedضبط اموال عملی حقوقی و دائم است ، لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع
دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلا
عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است. مصادره اموال در واقع این
عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون)
داشته …
عدلیه
adlieh1387.blogfa.com/‎Cached
Similar… فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:«شورای انقلاب‌
اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و
شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال
مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید
…».
[DOC] ویژگی های اموال غیر منقول
www.ketabkadeh.com/…/amvale-manghul-va-gheyre-manghul.docx‎Cached
Similarکلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت
محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.[5]
….. 9-4: فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی باشد
و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هر شکلی به دیگری واگذار نشده و
ممنوع …
در تاريخ 02/ژانویه/2018 بدون دیدگاه برچسب ها : ،،

نوشته شده توسط zipfile

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار